Espoo Museum of Modern Art

→InCollection

→InCollection är en serie av årligen återkommande utställningar och beställningsverk som Saastamoinen stiftelsen och EMMA tillsammans producerar.  

Genom InCollection-serien utvidgas Saastamoinen stiftelsens konstsamling med verk av banbrytande konstnärer. Var och en av konstnärerna skapar ett till platsen bundet verk, som i sig beaktar museets arkitektur och omgivning.  

I samband med att det beställda verket offentliggörs hålls en utställning som ger en bredare presentation av konstnärens aktuella produktion. 

 Läs mera om InCollection:  www.incollection.fi

På kommande

Tidigare utställningar

Saastamoinen stiftelsen