För lärare

Gör ett gruppbesök på EMMA, antingen självständigt eller med en förhandsbokad guidning eller konstverkstad. På den här sidan ger vi närmare upplysningar om hur ett besök kan gå till. EMMAs skolprogram stöder skolornas läroplan och målen för mångsidig kompetens. Konst lämpar sig utmärkt för fenomenbaserat och ämnesöverskridande lärande.

Lärarinfo
På infomötet för lärarna berättar vi om EMMAs utbud för skolelever och kommande utställningar. Dessutom får deltagarna varje gång höra ett aktuellt expertanförande med anknytning till lärande. EMMA ordnar årligen två sådana evenemang (på finska). Nästa evenemang hålls på tisdagen 22.1 2019. Läs mera på finska.

Kultur-PRAO
Den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolans årskurser 8 och 9 kan ske på EMMA 12.–23.11.2018. Vi tar årligen emot 2–4 praktikanter. Är du intresserad av hur ett konstmuseum fungerar? Fyll i blanketten och sänd den till info@emmamuseum.fi. I fältet ”Ämne” (Subject) skriver du ”Kultur-PRAO på EMMA”.

Boka en guidning eller konstverkstad till din grupp

Förbered ditt besök