Espoo Museum of Modern Art

För lärare

Gör ett gruppbesök på EMMA, antingen självständigt eller med en förhandsbokad guidning eller konstverkstad. På den här sidan ger vi närmare upplysningar om hur ett besök kan gå till. EMMAs skolprogram stöder skolornas läroplan och målen för mångsidig kompetens. Konst lämpar sig utmärkt för fenomenbaserat och ämnesöverskridande lärande.

Lärarinfo
På infomötet för lärarna berättar vi om EMMAs utbud för skolelever och kommande utställningar. Dessutom får deltagarna varje gång höra ett aktuellt expertanförande med anknytning till lärande. EMMA ordnar årligen två sådana evenemang (på finska).

Kultur-PRAO
Den praktiska arbetslivsorienteringen i grundskolans årskurser 8 och 9 kan ske på EMMA. Vi tar årligen emot 2–4 praktikanter. Sökningen för Kultur-PRAO för hösten 2019 har avslutats. Nästa Kultur-PRAO arrangeras på hösten 2020.

Boka en guidning eller konstverkstad till din grupp

Förbered ditt besök