Espoo Museum of Modern Art

Principer för tryggare rum på EMMA

© Ari Karttunen / EMMA

Vi är alla tillsammans ansvariga för att skapa ett tryggare museirum. Känslan av trygghet uppstår genom hur vi behandlar varandra.
  

Vi låter alla vara sig själva.
Vi behandlar alla likvärdigt.
Vi respekterar varandras personliga utrymme och konstupplevelse.
Vi önskar att inga förutfattade antaganden ska göras om någons sexualitet, kön, nationalitet, etnicitet, religion, värden, socioekonomiska bakgrund, hälsa eller funktionsförmåga. Vi förhåller oss sensitivt till varandras upplevelse och egenart.  
Alla former av diskriminering och mobbning är förbjudna. 
Rasistiskt samt homo- eller transfobiskt tal eller beteende är förbjudet.  

Vi uppmuntrar varandra till öppen diskussion.
Vi lyssnar till och respekterar andras åsikter och är öppna för nya perspektiv.
Vi tar emot respons på vår verksamhet och korrigerar noterade missförhållanden.

Vi ingriper i störande beteende. 
Vår personal följer dessa principer i sitt arbete, och vi önskar att våra besökare också ska förbinda sig vid dem. 
Om du möter osakligt beteende i museets utrymmen eller om du är orolig över något, ta kontakt med EMMAs personal eller berätta om det för oss på nätblanketten för ändamålet. 

Ge respons

Vi har förbundit oss vid att utveckla och förbättra vår verksamhet genom att sensitivt lyssna till våra kunder. Din respons är mycket viktig för oss. Tack för att du tar dig tid att skriva den! 

På den här blanketten kan du ge EMMA respons på principerna för ett tryggare rum eller tryggheten på museet. Berätta i slutet av ditt meddelande om du vill att vi ska besvara din respons.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.