Espoo Museum of Modern Art

Evenemang

Kreativ teckning omgiven av konst – Teckning och observation

  • 09.10.2021
  • 14:00 - 15:30
  • 2. våningen

Hur byggs våra synobservationer upp och hur ser vi rummet och uppfattar avstånd? Hur avbildas en tredimensionell värld på tvådimensionellt papper? Vi stiftar bekantskap med några teorier om hur vår varseblivning byggs upp och låter dem inspirera oss till gemensamma teckningsövningar i museilokalerna. Handledare är bildkonstpedagog Tero Hytönen.

På finska.

Mera evenemang