Espoo Museum of Modern Art

Konsttestarna på EMMA

Konsttestarna © Paula Virta / EMMA
Konsttestarna © Paula Virta / EMMA

Konsttestarnas besök på EMMA har börjat. På torsdagar kan du i museilokalerna se skyltar som ungdomarna har gjort om saker som är viktiga för dem. Tillsammans med en konstnär har de fått stifta bekantskap med hur man skapar konst och påverkar med hjälp av den. Utifrån det de har sett och upplevt sammanfattar ungdomarna sedan en deklaration om något som är viktigt för dem. Konsttestarna är ett nationellt kulturpedagogiskt program som bjuder in alla åttondeklassare i Finland att ta del av konstupplevelser.

EMMA besöks under detta läsår av 1400 åttor från skolorna i Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Som helhet garanterar projektet Konsttestarna alla cirka 60 000 åttor i Finland en kulturupplevelse planerad just för dem.

Läs mera