Espoo Museum of Modern Art

Medieverk av duon som representerade Brasilien på Venedigbiennalen 2019 visas på EMMA

Bárbara Wagner & Benjamin de Burca: Faz que vai (Set to Go), 2015. Video still. © Bárbara Wagner & Benjamin de Burca
Bárbara Wagner & Benjamin de Burca: Faz que vai (Set to Go), 2015. Video still. © Bárbara Wagner & Benjamin de Burca

I medierummet på utställningen Beröring som presenterar Saastamoinenstiftelsens samling visas ett medieverk av en framgångsrik konstnärsduo. Faz que vai (Set to go) är en videoessä i fyra delar där olika dansare tolkar den traditionella brasilianska dansen frevo. Verket visas 4.2–17.5.2020.

Frevo är en dans- och musikstil som förknippas med den brasilianska karnevalen. Den har sina rötter i marschmusiken och dansens rörelsemönster härstammar från capoeiran – en kampsport som skapats av de slavar som fördes till Brasilien från Afrika. Frevo föddes på gatorna i Recife och det är fortfarande en populär folktradition att dansa frevo i Brasilien.

Ett av stegen i frevo är faz que vai som imiterar en vacklande rörelse. I videoverket ses fyra framföranden där dansarnas identitet får en central roll. Bárbara Wagners och Benjamin de Burcas verk Faz que vai (Set to go) (2015) ifrågasätter uppfattningar om dansarens kön och sociala bakgrund som frevon är förknippad med. Verket granskar marginaliserade kroppar som avviker från det vanliga i kontrast mot en traditionell kulturform.

Bárbara Wagner (1980, Brasilien) och Benjamin de Burca (1975, Tyskland) är intresserade av det område där dokumentären och konsten korsar varandra. Deras verk tar ofta upp samtidskulturens relation till traditioner och upprätthållande av kultur, särskilt i länder där marknaden är stadd i utveckling och i en postkolonial referensram. Konstnärerna har arbetat tillsammans sedan 2011. Deras separatutställningar har visats bland annat i Fortes D’Aloia & Gabriel-gallerierna i Lissabon och Sáo Paulo (2018 och 2019) och på Pérez konstmuseum (PAMM) i Miami (2019). Duon representerade Brasilien på Venedigbiennalen 2019.

Läs mera