Espoo Museum of Modern Art

Mobilguide till utställningen Chimeras av Pierre Huyghe

Pierre Huyghe: Sömnens och vakenhetens problem (Ögats dag), 2017 (vänster), Zoodram 6, 2013 (mitten) & Djuphavsvidd, 2015 (höger). © Paula Virta / EMMA

Konstnären Pierre Huyghe (f. 1962) har i mer än tre decennier arbetat med att omdefiniera konstutställningen och det konstnärliga uttrycket. I Huyghes verk möts olika intresseområden, från skönlitteratur och filosofi till biologi och neurovetenskap. I sin konst förenar han många slag av intelligenta biologiska och teknologiska livsformer, som lär sig och utvecklas på oförutsägbara sätt. Centrala teman i verken är de eviga frågorna om hur verkligheten, jaget och kunskapen skapas samt reflexioner kring andra möjliga världar.  

Utställningen består av verk som tillkommit under de senaste tio åren: videor och akvarier. Mellan akvarierna finns glasväggar som ibland är ogenomskinliga och ibland genomskinliga. Glaset förändras genom påverkan av de omgivande konstverken och oförutsägbara yttre omständigheter 

För Pierre Huyghe är utställningsritualen inte en asymmetrisk upplevelse, utan ett möte mellan våra sinnen och en intelligent miljö. Verken skapar ständigt nya interaktionsmöjligheter utifrån händelser och företeelser som är avhängiga av varandra. Utställningen manifesterar en självorganiserande, föränderlig annanhet som kan vara icke-mänsklig eller omänsklig. 

Utställningens titel Chimeras (sve. chimärer) syftar på organismer som har mer än en distinkt genotyp. Huyghe använder sig av detta begrepp för att beskriva en icke-binär värld, där två olika manifestationer kan existera samtidigt.

Pierre Huyghe − Chimeras ingår i utställningsserien InCollection som produceras av EMMA och Saastamoinen stiftelsen. Varje år beställs ett verk till InCollection av en visionär samtida konstnär. Huyghe är den sjätte konstnären i denna serie. 

Karta över utställningen

1. Utan Titel (Mänsklig Mask)

Filmen inleds med en kameradrönare som filmar ruinerna av en övergiven stad. I de följande scenerna ser vi en apa som rör sig ensam i en tom restaurang, den bär en mask föreställande en ung kvinna. Apan, som är tränad att arbeta som servitör, och den programmerade drönaren finns i Fukushima, känt för en kraftig jordbävning med efterföljande tsunami som ledde till en kärnkatastrof 2011. 

Apan utför det som den har blivit lärd att göra, som en robot, i ett meningslöst mönster av upprepning och variation. Den är fångad inuti en mänsklig representation och har blivit den enda uttolkaren av det mänskliga. Den väntar i det oändliga, uttråkad, kvarlämnad i gränslandet mellan inlärning och instinkt. 

Utan Titel (Mänsklig Mask)
2014
Film, färg, stereoljud
Längd 19 min

Med tillstånd av konstnären, Hauser & Wirth samt  Anna Lena Films

2. Om Visioner

Om Visioner är en fantasi producerad i samarbete mellan två olika intelligenser, en mänsklig och en artificiell. För verket ombads en person tänka på någon situation medan hens hjärnvågor registrerades. Ett artificiellt neuralt nätverk tolkade sedan de registrerade hjärnvågorna genom att jämföra dem mot en stor bilddatabas. Resultatet är en rekonstruktion av den mänskliga hjärnans mentala bilder som åstadkommits genom djupinlärning. På verkets led-skärmar ser man hur det artificiella neutrala nätverket försöker känna igen mentala bilder i en ständigt pågående process, snarare än som ett färdigt slutresultat. Nya bilder genereras ständigt utifrån de omgivande konstverken och oförutsedda yttre omständigheter. I rummet sprids ljudet av de registrerade hjärnvågorna.

Om Visioner
2019-pågående
AI-genererad rekonstruktion av mänskliga mentala bilder, tolkning i realtid, led-skärmar, ljud

Med tillstånd av konstnären samt gallerierna Marian Goodman och Hauser & Wirth
Copyright: Kamitani Lab / Kyoto 

3. Djuphavsvidd

2015 planerade Pierre Huyghe ett verk som utgick från en scen av betong med olika föremål på och som skulle sänkas ner till botten av Marmarasjön. Scenen skulle bli hemvist för olika havsdjur. Detta verk som aldrig fullbordades hade titeln Abyssal Plain, Geometry of the Immortals, vilket syftar på de släta djuphavsbottnar som täcker mer än hälften av jordens yta, men som ändå är några av de minst utforskade områdena på vår planet.

Akvariet har samma namn som verket som sänktes i havet och det innehåller krossade snäckskal och småsten från Marmarasjön.

Akvariets medelpunkt är en skulptur föreställande underkroppen av en liggande naken kvinna. En likadan skulptur ingick ursprungligen i Huyghes berömda verk Untilled, som visades för första gången på utställningendocumenta 13 i Kassel, Tyskland.

Betongskulpturen är en replika av ett verk från 1930-talet av den schweiziska skulptören Max Weber. För utställningen i Kassel omarbetade Huyghe verket genom att ersätta huvudet med ett levande bisamhälle. I Djuphavsvidd ser vi en annan replika av underdelen av den gåtfulla skulpturen, som en del av akvariets ekosystem.  

 

Vi har upptäckt förändringar i vattnet i akvarieverket Djuphavsvidd och som förebyggande åtgärd har vi tagit bort sjöstjärnorna från konstverket. Vi undersöker situationen. Sjöstjärnorna har placerats i ett nytt hem.

Läs mer om underhållet av akvarieverken nedan.

 

Djuphavsvidd
2015
Levande ekosystem, akvarium, betongavgjutning av liggande figur

Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum

4. Sömnens Och Vakenhetens Problem (El Día del Ojo)

Akvarielandskapet är utformat som mexikanska undervattensgrottor och det bebos av blinda grottetror och buenosairestetror. För miljoner år sedan hamnade grottetrorna i de mörka grottorna, där de långsamt förlorade synförmågan: genen som styr synförmågan stängdes av då den inte behövdes. 

Verkets engelska titel Circadian dilemma syftar på den cirkadiska rytmen, den 24 timmar långa cykel som djur, växter, svampar och bakterier följer. I de mörka grottorna förändrades småningom grottfiskarnas rytm och biologiska klocka: dygnsrytmen försnabbades och följer inte längre jordens rotationshastighet. I akvariet finns både blinda och seende tetrafiskar. På så sätt är två olika dygnsrytmer närvarande samtidigt, som två olika parallella verkligheter.  

Det smarta glaset i akvariet reagerar på omgivningen. I glaset finns flytande kristaller som gör att det kan vara genomskinligt, svart eller opakt. Data om förhållandena i omgivningen, såsom temperatur, regnmängd och lufttryck styr hur ljuset tränger genom glaset. 

Sömnens och vakenhetens problem (Ögats dag)  
2017
Akvarium, Astyanax Mexicanus med och utan ögon, alger, betongavgjutning av skannad grotta, smart glas, geolokaliserad programmering

Privatsamling, Tyskland  

5. Zoodram 6

Zoodram är varken en imitation av ett naturligt ekosystem eller en naturbaserad kuliss, utan en egen värld. Det är en organism som utvecklas av sig själv, inom sig själv. Förhållandena i akvariet har byggts upp av Huyghe, men vi kan inte veta i förväg vad som kommer att ske i akvariet. De medverkande djuren har valts ut utifrån sitt beteende, sina förmågor och sitt utseende, men dessa egenskaper kan förändras över tid. 

 I Zoodram 6 lever en eremitkräfta inuti en replika av Constantin Brâncusis berömda skulptur Sovande musa (ursprungligen 1909–1910). Kräftan och musans huvud avspeglar mötet mellan två arter, en icke-mänsklig och en mänsklig. Enligt Huyghe är akvarier som museer: i dem samlas element som hör hemma i naturen, men som valts ut och isolerats från den omgivande världen för att studeras av människor. 

Zoodram 6
2013
Akvarium, levande marina organismer, hartsskal baserad på verket Sovande musa (1910) av Constantin Brâncuși

Staatcliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, 2015 inköpt av Freunde der Nationalgalerie

En hälsning från kuratorn

Välj språk för undertexten genom att trycka på cc i videons nedre kant.

Underhåll av akvarieverken

På utställningen finns levande djur: sjöstjärnor, kräftor och fiskar. Både för EMMA och för konstnären är det väldigt viktigt att djuren i verken mår bra, vi började arbeta med att säkra detta redan i ett tidigt skede av utställningsplaneringen. Förhållandena i akvarierna övervakas konstant och mera krävande skötsel handhas av utomstående akvarieexperter. För den dagliga omvårdnaden har EMMA fått detaljerade instruktioner för varje enskilt verk. 

Utställningen har fått det tillstånd av Regionförvaltningsverket (AVI) som enligt lag krävs för att ställa ut djur. Regionförvaltningsverket övervakar också att djuren sköts på rätt sätt. I händelse av en nödsituation har EMMA en kontraktsveterinär och en plan för behandling och vård av djuren. Då utställningen slutar får djuren ett permanent hem som beaktar varje arts typiska livsmiljö. 

Visste du det här om eremitkräftor?

Eremitkräftor är kräftdjur av ordningen tiofotade kräftdjur. En del av dem lever på torra land, andra i vatten. I naturen finns hundratals arter av eremitkräftor, en del används också som husdjur. Kännetecknande för eremitkräftan är att den använder snäckskal eller andra lämpliga föremål som skydd för den mjuka bakkroppen. Kräftan håller fast i skalet med hjälp av stjärten och det bakersta benparet. 

När eremitkräftan växer byter den ut sitt skyddande snäckskal mot ett större. Då den hittar ett skal som verkar intressant undersöker den det och mäter det med klorna och benen: om det nya skalet bedöms vara lämpligt flyttar den raskt över till det. Eremitkräftan i verket Zoodram 6 erbjöds ett skydd i form av en mask som på insidan är utformad så att den påminner om en snäcka. Kräftan studerade masken en stund och flyttade sedan snabbt in i den. Snäckskal och maskenkan se tunga ut, men vattnets lyftkraft gör dem lättare, så kräftan kan bära sitt skal utan problem. I en hotfull situation tar den skydd genom att dra sig in i sitt skal.