Espoo Museum of Modern Art

Pierre Huyghe: Chimeras öppnas på EMMA

Pierre Huyghe: Utan Titel (Mänsklig Mask), 2014 (vänster) & Zoodram 6, 2013 (höger). © Paula Virta / EMMA
Pierre Huyghe: Utan Titel (Mänsklig Mask), 2014 (vänster) & Zoodram 6, 2013 (höger). © Paula Virta / EMMA

Den franska konstnären Pierre Huyghes nya utställning ingår i utställningsserien InCollection, som produceras av EMMA i samarbete med Saastamoinen stiftelsen. Chimeras består av fem verk som tillkommit under de senaste tio åren och som manifesterar en självorganiserande, föränderlig annanhet som kan vara icke-mänsklig eller människofrämmande. I verken förenas många slag av intelligenta biologiska och teknologiska livsformer som lär sig och utvecklas på oförutsägbara sätt. Utställningen pågår 7.6–22.10.2023.

Konstnären Pierre Huyghe (f. 1962) har i mer än tre decennier arbetat med att omdefiniera konstutställningen och det konstnärliga uttrycket. Han vill utmana den traditionella, hierarkiska utställningsupplevelsen, där åskådare beskådar konst på ett museum. För Huyghe är utställningsritualen inte en asymmetrisk upplevelse, utan ett möte mellan våra sinnen och en intelligent miljö, som ständigt skapar nya möjligheter utifrån händelser och företeelser som är avhängiga av varandra. Utställningen består av tre akvarier och videoverk som är åtskilda med glasväggar. Glasen kan vara ogenomskinliga eller genomskinliga och de förändras genom påverkan av de omgivande konstverken och oförutsägbara yttre omständigheter. Kuratorer för utställningen är EMMAs tidigare intendent Arja Miller och direktören för danska Creator Projects Simon Friese i samarbete med Anne Stenne, kurator för Pierre Huyghes studio. 

”Pierre Huyghes konst får oss att börja fundera på alternativa möjligheter och spekulativa processer, samtidigt som den påminner oss om hur märkligt livet är, hur det kan variera i all oändlighet och hur rikt det är”, säger utställningens kurator Arja Miller. 

Konstnären Pierre Huyghe © Paula Virta / EMMA

Utställningens titel Chimeras (sve. chimärer) syftar på organismer som har mer än en genotyp. För Huyghe står det också för en värld som inte är binär, utan där två olika manifestationer kan existera samtidigt. I sin konst sammanför Huyghe poetiska, ibland också överraskande element från olika områden, allt från litteratur och filosofi till biologi samt neuro- och kognitionsvetenskaper. Han förenar flera olika konstnärliga uttrycksmedel med biologiska, teknologiska och intelligenta livsformer som kan lära sig, omformas och utvecklas. Han är intresserad av att skapa förhållanden där olika varelser kan leva utan hierarkier och noga förutbestämda slutresultat. Centrala teman för Huyghe är de eviga frågorna om verklighetens, jagets och kunskapens uppbyggnad samt reflektioner kring världarnas väsen. 

Pierre Huyghe är en internationellt känd konstnär vars verk har visats i flera museer världen över, bland dem Metropolitan Museum i New York, Centre Pompidou i Paris och Tate Modern i London. Han har också deltagit i många internationella utställningar av samtidskonst, såsom documenta 11 och 13 i Kassel, den 14:e biennalen i Istanbul och 49:e biennalen i Venedig. 

Pierre Huyghe: Sömnens och vakenhetens problem (Ögats dag), 2017 (vänster), Zoodram 6, 2013 (mitten) & Djuphavsvidd, 2015 (höger). © Paula Virta / EMMA

Utgångspunkten för utställningen Chimeras är akvariet Abyssal Plain (Djuphavsvidd). I det ursprungliga projektet Abyssal Plain, Geometry of the Immortals (2015), var idén att skapa en undervattensscen på Marmarasjöns botten med delar av Huyghes tidigare verk. Avsikten var att scenen skulle bilda en egen, ständigt föränderlig naturtyp på havets botten. 

I akvariet Djuphavsvidd som nu visas på EMMA har samma process upprepats. I akvariet finns benen från hans tidigare verk Untilled (2012) och sjöstjärnor. Sjöstjärnan är en art som är känd för sin speciella förmåga att regenerera skadade lemmar, till och med hela individer. Denna artegenskap ger möjlighet till ständig återfödelse i akvariets ekosystem. 

PIERRE HUYGHE, ABYSSAL PLAIN, 2015. FOTO: ZAK KELLEY, MED KONSTNÄRENS TILLSTÅND / HAUSER & WIRTH, LONDON © PIERRE HUYGHE

Akvariet Djuphavsvidd har köpts in till Saastamoinen stiftelsens konstsamling som en del av EMMAs och Saastamoinen stiftelsens samarbetsserie InCollection. Pierre Huyghe är den sjätte konstnären i serien, där man årligen köper in ett verk av en visionär samtida konstnär till stiftelsens konstsamling. Kring det beställda verket kureras en utställning som tar ett helhetsgrepp på EMMAs arkitektur och samspelar med den.

Utställningen Pierre Huyghe: Chimeras stöds av galleriet Hauser & Wirth. 

Läs mera