Espoo Museum of Modern Art

Svara på vår besöksundersökning

Chiharu Shiota, Gränsöverskridande (Tracing Boundaries), 2022. © Ari Karttunen / EMMA
Chiharu Shiota, Gränsöverskridande (Tracing Boundaries), 2022. © Ari Karttunen / EMMA

Ärade EMMA besökare!
Vi vill höra din åsikt om sin verksamhet och sina tjänster.

Svara vår besöksundersökning 14.11.-4.12.2022! 

På basen av resultaten strävar vi efter att utveckla sin verksamhet att i högre grad motsvara besökarnas förväntningar och önskningar 

Besvarandet av enkäten tar ungefär 10 minuter. Du kan svara genom att klicka på länken nedan. Tack så mycket för din värdefulla tid! 

Bland deltagarna lottar vi ut 2 st presentkort á 50€ till Lippu.fi 

Om du vill delta i lotteriet kan du i slutet av enkäten fylla i addressen dit du vill att lotterivinsten skall skickas. Kantar ansvarar för lotteriet och informerar EMMA om vinnaren och postaddressen.
 
Undersökningen förverkligas av det utomstående undersökningsföretaget Kantar på uppdrag. Undersökningen är konfidentiell, och Ert namn kommer inte fram i något annat sammanhang än gällande eventuell lotterivinst.
 
Med vänliga hälsningar,
EMMA personal

Läs mera