Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

02.03.2012 - 10.06.2012

Den nya konsten – fart, fara, framåtanda Italiensk futurism 1909 – 1994

Futurismen har sitt ursprung i den italienska multikonstnären Filippo Tommaso Marinettis (1876-1944) manifest som publicerades i Le Figaro den 20.2.1909. Futurismen idealiserade den nya urbana världen; maskiner, buller, fart och rörelse. Futuristerna kämpade för det nya mot det gamla; en högljudd, häftig bil var vackrare än en klassisk marmorstaty.

Futurismen, en av de mindre kända ismerna inom konsten, levde och verkade främst i Italien fram till början av 1940-talet. Den förväntades bli ett revolutionärt, internationellt fenomen, som skulle ha inverkan både på konsten och det samhälleliga tänkandet. Dess verkningar kunde skönjas bl.a. i Ryssland, Tyskland och England, men ekot från ideologin nådde inte fram till den finska bildkonsten.

Futurismen, som spreds inom litteratur, musik, bildkonst, film, formgivning och teater, avspeglade de politiska svallningarna, industrialiseringen och de kulturella brytningarna i Europa. I Italien fick den också starka nationalistiska drag. Futuristerna förnekade betydelsen av allt det gamla och strävade efter att skapa en helt ny kultur.

Utställningen i EMMA är en fortsättning på museets serie som presenterar fenomen inom modernismen. På grund av att maskinernas och fartens tjusning liksom futurismen i sig har en mycket maskulin prägel, är endast 3 av utställningens 52 konstnärer kvinnor. Utställningen omspänner futurismens hela levnadslopp och visar förutom målningar skulpturer, skisser, planritningar för arkitektur, föremål och möbler. Futurismen satte ingen gräns mellan abstrakt och föreställande konst, det centrala i de starka och färggranna verken var rörelsen. Maskiner, bilar och flygplan var omtyckta motiv, likaså människor och djur i rörelse.

Konstnär

Enrico Allemandi 1910–1984

Cesare Andreoni 1903–1961

R.M. Baldessari 1894–1965

Giacomo Balla 1871–1958

Barbara 1915–2002

Vasco Battistoni 1895–1962

Benedetta 1897–1977

Umberto Boccioni 1882–1916

Arturo Bragaglia 1893–1962

Attilio Calzavara 1901–1952

Francesco Cangiullo 1884–1977

Pasqualino Cangiullo1900–1975

Carlo Dalmazzo Carrà 1881–1966

Arturo Ciacelli 1883–1966

Umberto Primo Conti 1900–1988

Tullio Crali 1910–2000

Francesco Cristofanetti 1901–1951

Fortunato Depero 1892–1960

De Pistoris 1898–1975

Di Bosso1905–1982

Nicolay Diulgheroff 1901–1982

Gerardo Dottori 1884–1977

Leonardo Dudreville 1885–1975

Carlo Erba 1884–1917

Julius Evola 1898–1974

Farfa 1881–1964

Fillia 1904–1936

Achille Funi 1890–1972

Gino Galli 1893–1954

Arnaldo Ginna 1890–1982

Virgilio Marchi 1895–1960

Filippo Tommaso Marinetti 1876–1944

Mario Nannini 1895–1918

Emilio Notte 1891–1982

Pippo Oriani 1909–1972

Vinicio Paladini 1902–1971

Ivo Pannaggi 1901–1981

Enrico Prampolini 1894–1956

Pippo Rizzo 1897–1964

Angelo Rognoni 1896–1957

Romolo Romani 1884–1916

Ottone Rosai 1895–1957

Mino Rosso 1904–1963

Luigi Russolo 1885–1947

Gino Severini 1883–1966

Sibò 1907–2000

Mario Sironi 1885–1961

Ardengo Soffici 1879–1964

Tato 1896–1974

Thayaht 1893–1959

Lucio Venna 1897–1974

Rougena Zatkova 1885–1923

 

I samarbete med:

Futur-ism

Galleria Comunale d’Arte Moderna of Roma

Estorick Collection of Modern Italian Art of London

Unicredit Group Collection

Kuratorer:

Giancarlo Carpi

Marco Ancora