Espoo Museum of Modern Art

Igor & Svetlana Kopystiansky
Igor & Svetlana Kopystiansky

08.02.2007 - 29.04.2007

Igor & Svetlana Kopystiansky

Igor och Svetlana Kopystiansky inledde sin karriär år 1988 efter de hade flyttat till New York var de ännu lever och arbetar. De fokuserar på arvet efter 1900-talets avantgarde, vars kulturella koder de återanvänder, river upp och samlar ihop på nytt i sina filmer och video- och fotokonstverk.

Igor och Svetlana Kopystiansky är även intresserade av immateriella och osynliga företeelser i likhet med omvandlandet av tiden i en synlig och närapå gripbar form. Även om deras konst till det yttre är stram, innefattar den också mycket värme och humor.

Igor och Svetlana Kopystiansky föredrar enkla och i sig obetydliga bildmotiv såsom bilar, kringflygande skräp och skumpmässiga incidenter på storstadens gator. För dem innebär bildmotiven närmast medel i strävandena att nå andra, mycket intressantare mål.

Igor och Svetlana Kopystianskys verk har presenterats på ledande museer och utställningar runt om i världen. Utställningen i EMMA utgör den hittills mest omfattande tvärsikten av deras konst. Här presenteras verk från åren 1975-2007. De tidigaste verken har tillkommit i 1970-talets Moskva och de nyaste i USA.