Espoo Museum of Modern Art

05.03.2008 - 25.05.2008

Maaria Wirkkala: Näennäinen / Illusoire / As If

Maaria Wirkkalas nyaste verk för EMMA, Näennäinen/ Illusoire/ As If, är en studie i det rena seendets ögonblick och de skiftande växlingarna i ljus och rörelse.

Näennäinen/ Illusoire/ As If är inte en direkt kommentar till Claude Monets konst utan tangerar med andra medel återspeglingen och det seriella som i synnerhet präglade Monets senare produktion. Verket består av vindrutor och den variation som den rörliga bilden och dagsljuset skapar i brytningspunkten mellan den yttre och den inre sidan. Här syns också glasstegen som återkommer i många av Maaria Wirkkalas andra verk.