Espoo Museum of Modern Art

Mari Sunna: Spying Woman, 2002, Courtesy: The Artist and The Approach, London, The Saatchi Collection, London.
Mari Sunna: Spying Woman, 2002, Courtesy: The Artist and The Approach, London, The Saatchi Collection, London.

08.02.2007 - 29.04.2007

Mari Sunna: Everynoanysome one

Mari Sunnas utställning är den första utställning i EMMA som presenterar en ung konstnär, och också Mari Sunnas första privata utställning i ett konstmuseum.

Mari Sunna föddes 1972 i Esbo. Efter att ha studerat vid konstindustriella institutet i Lahtis och i Fria konstskolan fortsatte hon sina studier i London (Chelsea College of Art and Design), där hon utdimitterades år 2000. Mari Sunna bodde i London fram till år 2005 varefter hon återvände till Finland.

Mari Sunnas konst har från början väckt uppmärksamhet både i Finland och utomlands. Hennes konst företräder den mångformighet som präglar dagens målarkonst. I sin konst samtalar Mari Sunna med målarkonstens traditioner och med nuet på ett sätt som är nyskapande och samtidigt häpnadsväckande befriande, ofta även med humor.

För Sunna är konsten processartad och uttrycksfull: ”Mina målningar föds ur mitt inre och den rådande känslostämningen, oftast mycket snabbt.” I verken avbildas detta tillstånd som en rörelse eller en avbruten rörelse. Motivet är ofta en kvinna, fragmentarisk eller formad av konturer, ansiktslös eller med bortvänt ansikte, såsom en ständigt sökande gåta.

Namnen på verken ger en hänvisning till innehållet, namnet förefaller vara en oskiljaktlig del av verket: Sphinx, Spying Woman, Every Angel is A Terror, Hot Gossips, Amazon, Beauty is Only the First Touch of Terror.

Sunnas konst har jämförts med surrealism och impressionism. Typiskt för impressionisterna var att glimtvisa avbilda förbiilande ögonblick; surrealisterna igen sökte den befriande kraften i drömmens logik. I motsats till impressionisterna och flera nutida målare utgår Sunna inte från fotografiet, verken flyter fram ur fantasier och minnen. Beträffande surrealismen tar Mari Sunnas konst avstånd från både ett medvetet och ett omedvetet uttryck.

Utställningen i EMMA är retrospektiv och presenterar Mari Sunnas konst från åren 2000-2007. Privata ägare och samlingar har lånat ut en del av verken till utställningen, medan de nyaste verken kommer direkt från konstnärens ateljé.