Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

09.11.2008 - 02.10.2011

Mellan Hund och Varg

Temautställningen Mellan hund och varg är en del av Saastamoinenstiftelsens konstsamling och är utställd tillsvidare. Helheten är planerad av Finlandiapristagaren, bildkonstnären Hannu Väisänen.

Utställningen har uppkallats efter det franska talesättet: Entre chien et loupMellan hund och varg. Talesättet syftar på den korta skymningsstund, när dagen får ge vika för nattens dunkel och synförmågan ställs på prov. Hur denna stund framstår i Sali återstår för besökaren att varsebli.

Utställningen omfattar sjuttio verk som representerar alla konstriktningar i Saastamoinensamlingen, från keramik till videokonst. Nästan alla verk ställs för första gången ut på EMMA. Utställningen präglas dessutom av ett verk av Hannu Väisänen som utförs på plats.