Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

19.12.2015 - 31.01.2016

Ote: Synvinkel

I utställningen Ote presenteras enbart ett konstverk från Saastamoinenstiftelsens konstsamling, Tyko Sallinens målning Djävulsdansen från år 1919. I en medveten handling fästs uppmärksamheten vid själva betraktandet av konstverket och upplevelsen av museiutrymmet.

Med hjälp av ljus och ljud utmanas den s.k. “vita kuben”, det traditionella modernista utställnigsformatet samt museiarkitekturen och dess fysiska ramar. Utställningen Ote är kuraterad och producerad av magisterstuderande från CuMMA programmet (Curating, Mediating and Managing Art) vid Aalto Universitet.

Konstverkets placering i mitten av utsällningsutrymmet skapar plats för ett flertal interaktioner och möten med publiken. Utställningprogrammet inviterar till olika typ av närvaro i en museikontext. Att dansa och äta tillsammans med konstverket kan ses som sätt att utforska utställningensformatet och dess begränsningar. Ett besök av en mer social karaktär bland bekanta och obekanta ansikten samt utställningsvakter kan leda till en delad utställningsupplevelse.