Espoo Museum of Modern Art

Hannaleena Heiska: Something There Is © Ari Karttunen / EMMA
Hannaleena Heiska: Something There Is © Ari Karttunen / EMMA

12.10.2016 - 08.01.2017

På spaning efter nutiden 2016

EMMA – Esbo moderna konstmuseum inleder under sitt 10:e jubileumsår en ny utställningsserie På spaning efter nutiden. Under den första utställningen begrundar vi vad vi är, vart vi är på väg och vad som är aktuellt i dag.

Inspirationskällan till utställningsserien är författaren och kulturtänkaren Olavi Paavolainens essäsamling (1929), i vilken Paavolainen begrundar den moderna människans tillvaro i en föränderlig, modern värld. Hans tankar har överraskande likheter med många frågor i dag.

På spaning efter nutiden riktar blickarna mot de viktigaste aktuella frågorna inom konsten och samhället, och uppmuntrar betraktarna att delta i debatten. Utställningens teman The New Me, Digital Mankind och Nature Kingdom undersöker vilket slags människor som befolkar den globala digitala världen och deras förhållande till omgivningen, sig själva och andra människor. Temat The New Me beskriver hur vi idag, också genom extrema metoder, utvecklar oss själva och våra identiteter. Människan blir en allt starkare aktör och påverkare. Temat Digital Mankind hanterar det faktum att digitaliseringen inte endast förändrar individen utan hela mänskligheten: vi befinner oss mitt i en stor omvälvning där vårt tänkande och våra tillvägagångssätt förändras. Nature Kingdom berättar om hur människan intensivt försöker sätta bojor på naturen och djurriket, utan att någonsin lyckas.

I de utställda verken fördjupar man sig i allt från idrottsboomen till sociala mediers inverkan, från utnyttjande av djur till den digitala utvecklingen, från plastavfall till flyktingfrågan och från virtuell krigföring till andliga parallella verkligheter. Utställningsserien, som upprepas vart tredje eller fjärde år, gör det möjligt för museet och för de konstnärer som valts ut till utställningarna, att delta i den samhälleliga debatten och genom konsten öppna perspektiv inför framtiden

I utställningen ingår verk av 22 internationella nutidskonstnärer. Den imponerande helheten av verk, vars kuratorer är Pilvi Kalhama, Henna Paunu och Päivi Talasmaa, omfattar konstverk av olika medier, inklusive audioverk, installationer i rummet och beställningsverk.

Konstnärer:

David Altmejd / Berlinde de Bruyckere / Harun Farocki / Maria Friberg / Hannaleena Heiska / Camille Henrot / Berglind Jóna Hlynsdóttir / Sasha Huber / Artor Jesus Inkerö / Saija Kassinen / Yazan Khalili / Klara Kristalova / Elke Silvia Krystufek / Antti Laitinen / Jonathan Monk / Ben Okri / Erwin Olaf / Aza Shadenova / Elly Strik / Pascale Marthine Tayou / Anne Tompuri / Akram Zaatari

Under den första utställningen studerar vi vilken slags människa som befolkar den globala digitala världen och vilket förhållande till omgivningen, sig själv och andra människor hen har.

  • Pascale Marthine Tayou: Plastic Tree, 2014–16 © Ari Karttunen / EMMA

  • Elly Strik: Your Look Will Give the Angels Strenght, 2001–10 © Ari Karttunen / EMMA

  • Erwin Olaf: Carousel, 2012 © Ari Karttunen

  • David Altmejd: The Orbit, 2012 © Ari Karttunen