Espoo Museum of Modern Art

03.10.2007 - 16.12.2007

Salvador Dali – Surrealist!

Utställningen Salvador Dalí - Surrealist! ger en mångsidig bild av Dalís konst och person. I samband med utställningen uppförs teaterföreställningen Enigma som erbjuder ett nytt sätt att bekanta sig med surrealismen.

Utställningen presenterar olika skeden i Salvador Dalís produktion. I materialet ingår produktion av  Dalí (1904–1989) under 60 års tid, målningar, teckningar och akvareller. I slutet av 1920-talet gjorde Dalí sina första surrealistiska målningar.

År 1945 illustrerade Dalí verket Benvenuto Cellinis Självbiografi, ur vilken utställningen visar en serie akvareller. Ett av Dalís återkommande teman var hans intresse för tidens vetenskapliga och tekniska framsteg. Genom att i sin konst tillämpa vetenskapens senaste fynd skapade Dalí samtidigt sin karakteristiska stil.

Dalí uteslöts ur den surrealistiska rörelsen i slutet av 1930-talet, men han blev ett av surrealismens mest kända namn. De utställda verken ger en bild inte bara av Dalís fantasirika talang utan också av hans skicklighet i att hantera olika tekniker. Dalí var ett universalgeni och framstående på många områden: han ägnade sig åt målning, teckning, tryckbilder, skulpturer och föremålskollage, men han var också en flitig skribent, gjorde glas- och smyckekonst samt scenografier, formgav kläder och reklam – och var i allt han företog sig lika fantasirik, överraskande och avsiktligt provokativ.

 

Dalí vistades under 1930-talet i flera repriser i USA och var fast bosatt där 1940–48. Dalís originella person illustreras av svartvita foton av den tyskfödde fotografen Eric Schaal (1905–1994). Schaal samarbetade med Salvador Dalí från 1937 till 1942.

 

Till utställningen hör också en mängd andra dokumentära foton samt filmen Den andalusiska hunden (1929), som Dalí gjorde tillsammans med Luis Bunuel.

 

Utställningen har genomförts i samarbete med Fundació Gala-Salvador Dalí. Samtliga verk kommer från Teatre-Museu Dalís samlingar i Figueres