Espoo Museum of Modern Art

EMMA har gjort alla tiders besökarrekord!

Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet © Ari Karttunen / EMMA
Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet © Ari Karttunen / EMMA

EMMA – Esbo moderna konstmuseum som inledde sin verksamhet år 2006 firar det största antalet besökare i museets historia. Till och med början av december har museet besökts mer än 190 000 gånger, vilket överskrider det mål museet har ställt för hela året.

“Vi är väldigt lyckliga över att ha nått denna nya milstolpe. Våra innehåll har i år tilltalat en ofantligt bred skara människor. Besökarrekordet reflekterar EMMAs engagerade och målinriktade arbete. Vi vill fungera som en föregångare i museisektorn, vilket kräver ett starkt samlings-, utställnings- och servicearbete samt att vi beaktar olika publiker”, sammanfattar museichef Pilvi Kalhama. 

Bakom besökarframgången ligger museets långsiktiga arbete för att fungera som en interaktiv och upplevelsefylld mötesplats för så många som möjligt. Under de senaste åren har EMMA stärkt sin profil som ett konstmuseum som visar modern konst, samtidskonst och formgivning, och vars styrka ligger i dialogen mellan dessa konstformer. I november 2022 utvidgades museets utbud till två våningar i och med de nya utställningslokalerna som byggts för utställningen Collection Kakkonen. I de arkitektoniskt imponerande salarna visades i år totalt 10 utställningar som berättade om konstens mångsidighet och mångstämmighet. 

“EMMA är för många lokala invånare ett kärt och bekant besöksmål som man återkommer till gång efter gång. Vi visar samtidigt flera utställningar och samlingar, så det finns alltid något på EMMA som tilltalar var och en. Under de senaste åren har vi tillsammans med våra samarbetspartner gjort ett strategiskt arbete särskilt för att nå nya nationella och internationella publiker. Tack vare det har vi fått njuta av ett glädjande stort antal förstagångsbesökare, vilket syns i de fina siffrorna för i år”, säger EMMAs utvecklingschef Saara Suojoki. “Det är fint att få fira ett så här fantastiskt rekord i museets historia, och då är året inte ens slut ännu!” 

Museet slog redan i november alla tiders besökarrekord och överskred sitt mål för året, som var 180 000 besökare. Det tidigare rekordet (178 000) var från 2007 då museet för första gången var öppet under ett helt år. Efter det har EMMAs årliga besökarantal legat på båda sidor om 100 000, och har de senaste åren varit stigande med undantag för coronaåren.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra besökare, konstnärerna, våra samarbetspartner och givetvis vår engagerade personal. EMMA fortsätter ivrigt sin resa mot nya bedrifter år 2024!

Collection Kakkonen © Ari Karttunen / EMMA

 

Läs mera