Espoo Museum of Modern Art

Elmgreen & Dragset: 2020

Utställningslokalen är ofta en central del av konstnärsduon Elmgreen & Dragsets verk. De förvandlar rummet till något helt annat, som till en film man kan promenera in i. På EMMA har konstnärerna utnyttjat byggnadens betongbrutalism och förvandlat utställningslokalen till en fiktiv parkeringshall. Utställningen, som har fått namnet 2020, består av riktiga bilar, vägmarkeringar och ett urval skulpturer av Elmgreen & Dragset, både gamla och nytillkomna, som tillsammans ger upphov till nya berättelser. Museilokalen har förvandlats till ett drömlikt parkeringshus som lockar fram egna tolkningar och associationer hos besökaren.

Elmgreen & Dragset använder konceptet parkeringshus för att behandla frågor som är viktiga för deras konstnärliga arbete, som till exempel frågor om privatisering, offentlig miljö, marginalisering, queerkultur och materialism. De utmanar oss att se och uppleva konst på ett annat sätt, också det sätt på vilket vi upplever EMMA och Hagalund. Utställningen väcker inte endast frågor om bilens roll i dagens samhälle och vad detta innebär i kulturell mening, utan fäster också vår uppmärksamhet på den del av våra offentliga miljöer man kunde kalla för icke-platser.

En röd tråd på utställningen är oron för människan och för vad som händer när gemenskapen försvinner och ersätts med en individcentrerad kultur. Det väcker frågan om 2020 är en brytningspunkt som kommer att leda till att vi verkligen blir tvungna att omvärdera allt vi gör?

”Linjerna på gatan är det enda äkta globala språket”

Parkeringshus är en väsentlig del av dagens urbana arkitektur. De är produkter av den moderna kapitalismen och reflekterar hur vi försöker organisera och övervaka mobiliteten i samhället. Parkeringshusen är anonyma genomfartsplatser där man vistas endast korta stunder. I populärkulturens filmer och böcker är parkeringshus ofta platsen för skumraskaffärer och olagligheter. Genom att förvandla EMMAs utställningslokal till ett parkeringshus vill Elmgreen & Dragset få oss att fundera över hur vi har lärt oss att navigera på icke-platser som dessa.

 • Konstnärsduons verk består ofta av återkommande former och föremålspar. Skulpturen består av två likadana Toyota Prius. De förenas av ett tjockt rör som går genom bilarnas vindrutor. Den populära hybridbilen Toyota Prius symboliserar någonting mellan det nedsmutsade industriella förflutna och den hoppingivande gröna urbana framtiden.

  Elmgreen & Dragset
  Die Ganze Familie, 2020
  Två Toyota Prius, stålrör
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Die Ganze Familie, 2020 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Serien är en fortsättning på Elmgreen & Dragsets undersökningar av kontrollmekanismerna i den offentliga miljön. Verken är å ena sidan exakta kopior av vanliga trafikmärken. Å andra sidan uppmanar den reflekterande ytan till introspektion och vill få oss att tänka till om våra egna åsikter och värderingar. Trafikmärket anpassar sig till sin miljö och blir så gott som osynligt i stället för att ta på sig en didaktisk roll.

  Elmgreen & Dragset
  Adaptation, Fig. 16 (Sammansmältning, fig. 16), 2020
  Rostfritt stål
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Adaptation, Fig. 16 (Sammansmältning, fig. 16), 2020 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Serien är en fortsättning på Elmgreen & Dragsets undersökningar av kontrollmekanismerna i den offentliga miljön. Verken är å ena sidan exakta kopior av vanliga trafikmärken. Å andra sidan uppmanar den reflekterande ytan till introspektion och vill få oss att tänka till om våra egna åsikter och värderingar. Trafikmärket anpassar sig till sin miljö och blir så gott som osynligt i stället för att ta på sig en didaktisk roll.

  Elmgreen & Dragset
  Adaptation, Fig. 9 (Sammansmältning, fig. 9), 2020
  Rostfritt stål
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Adaptation, Fig. 6 (Sammansmältning, fig. 6), 2020 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Serien är en fortsättning på Elmgreen & Dragsets undersökningar av kontrollmekanismerna i den offentliga miljön. Verken är å ena sidan exakta kopior av vanliga trafikmärken. Å andra sidan uppmanar den reflekterande ytan till introspektion och vill få oss att tänka till om våra egna åsikter och värderingar. Trafikmärket anpassar sig till sin miljö och blir så gott som osynligt i stället för att ta på sig en didaktisk roll.

  Elmgreen & Dragset
  Adaptation, Fig. 19 (Sammansmältning, fig. 19), 2020
  Rostfritt stål
  Courtesy of Nicolai Wallner Gallery

  Elmgreen & Dragset: Adaptation, Fig. 19 (Sammansmältning, fig. 19), 2020 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of Nicolai Wallner Gallery

”O Herre, köp mig en Mercedes Benz”

Konstverken i denna tematiska sektion behandlar materialismen och vårt begär efter rikedom och berömmelse. Bankomaten som är öppen dygnet runt lyser i utställningsrummet likt ett kapitalismens altare. Den snurrande karusellskulpturen, Social Media, lyfter fram vår digitala kultur som ständigt spanar in nya fenomen med potential att bli virala. Konstnärerna gör också en ironisk syftning på konstvärlden som med sina bisarra sidor också kan bidra till det spektakelmässiga.

 • Detta nya verk av Elmgreen & Dragset består av en vintage Mercedes herrgårdsvagn modell W123, en modern klassiker i bilvärlden. Här har konstnärerna placerat två sovande figurer i bilen, tillsammans med en rad inpackade föremål som ser ut att vara konstverk. Bilens registerplåtar är ryska. Vilka är figurerna och vart är de på väg? Verket är ett exempel på det gåtfulla förhållningssättet som är typisk för Elmgreen & Dragset. Här finns inga förklaringar, i stället får betraktaren själv fylla i luckorna i berättelsen.

  Elmgreen & Dragset
  The Outsiders (Utomstående), 2020
  Mercedes W123, mansfigurer av silikon, kläder, förpackade konstverk
  Courtesy of Pace Gallery, New York and König Galerie

  Elmgreen & Dragset: The Outsiders (Utomstående), 2020 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of Pace Gallery, New York and König Galerie

 • Skulpturen som föreställer ett bilsäte har fått sitt namn efter orden i Janis Joplins kända sång Mercedes Benz: ”Oh Lord, won’t you by me a Mercedes Benz. My friends all drive Porches, I must make amends”. (Fri översättning: “O herre, köp mig en Mercedes Benz. Alla mina vänner kör Porches, jag måste sona mina gärningar”.). Betraktar man verket noga ser man att sitsen är gjuten i brons. Materialet gör att verket får karaktären av ett minnesmärke, och konstverket fungerar också som en sinnebild för ett luxuöst men svåruppnåeligt liv.

  Elmgreen & Dragset
  I must make amends, Fig. 1 (Jag måste sona mina gärningar, fig. 1), 2018
  Brons, patina
  Courtesy of Massimo de Carlo, Milano | London | Hong Kong

  Elmgreen & Dragset: I must make amends, Fig. 1 (Jag måste sona mina gärningar, fig. 1), 2018 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of Massimo de Carlo, Milano | London | Hong Kong

 • Babyliften har placerats på golvet framför en oäkta bankomat. Verkets titel syftar på Bibelns berättelse om barnet som Faraos dotter hittar i Nilflodens vass och ger namnet Moses. Konstnärerna har placerat den bibliska händelsen i nutid och uppmanar betraktaren att ifrågasätta systemen som föder fattigdom och desperation.

  Elmgreen & Dragset
  Modern Moses, 2006
  Babylift, sängkläder, vaxfigur, barnkläder, bankomat av rostfritt stål
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Modern Moses, 2006 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Elmgreen & Dragsets nya verk ser ut som en karusell i en lekpark. Det snurrande verket skapar en optisk villa som påminner om 1960-talets psykedeliska kultur med sina geometriska och kinetiska figurer. På den snurrande basen står en Corgie, hundrasen som har blivit berömd tack vare den engelska drottningen. Verkets namn syftar på de sociala mediernas närvaro överallt och på bilderna som delas och matar vårt ändlösa behov av sensationer.

  Elmgreen & Dragset
  Social media, 2020
  Borstat rostfritt stål, lack, motor, harts och fuskpäls
  Saastamoinenstiftelsens konstsamling

  Elmgreen & Dragset: Social media, 2006 © Paula Virta/EMMA. Saastamoinenstiftelsens konstsamling

 • Den här lilla skulpturen hör till serien av bronsgjutna men skenbart äkta kylväskor. Var och en av de olikfärgade kylväskorna har ett eget namn, som syftar på en fiktiv plats och ett datum. Betraktaren kan själv föreställa sig vad som hände en sommardag under en strandpicknick i Marbella. Elmgreen & Dragset har ofta använt simbassängen som symbol för fritid och frihet. Den anspråkslösa kylväskan har en likadan symbolisk betydelse, med koppling till turism, rekreation och sorglöshet.

  Elmgreen & Dragset
  Marbella Beach, June 21st, 1989 (Strand i Marbella, 21 juni 1989), 2015
  Brons, målarfärg
  Privatsamling

  Elmgreen & Dragset: Marbella Beach, June 21st, 1989 (Strand i Marbella, 21 juni 1989), 2015 © Paula Virta/EMMA. Privatsamling

 • En liten vit råtta förekommer upprepade gånger i Elmgreen & Dragsets verk. Konstnärerna presenterar råttan i olika roller. Med den stirrande råttan har de t.ex. velat väcka frågan om betraktandet som voyerism. I detta verk står den förmänskligade råttan under cabrioleten, som har lyfts upp med en domkraft och saknar ett däck. Förstår råttan överhuvudtaget faran den har hamnat i?

  Elmgreen & Dragset
  Trap (Fälla), 2020
  Peugeot Cabriolet, uppstoppad råtta, domkraft
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Trap (Fälla), 2020 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

Maskuliniteter

Elmgreen & Dragset utmanar uttrycken för maskulinitet. Ett ledmotiv bland konstnärernas skulpturer är en liten pojke som får uttrycka sårbarhet, nyfikenhet, rädsla, iver eller obehag. Det ger olika alternativ till den traditionella återgivningen av maskulinitet som ofta fokuserar på hjältemod, dominans och känslolöshet. Könspolitiken är en central del av Elmgreen & Dragsets konst. De utnyttjar queererfarenheten för att kritisera institutioner och strukturer som inte tillåter annorlundaskap.

 • Unga pojkfigurer förekommer i flera av Elmgreen & Dragsets verk. Ibland sitter pojken på en byggställning, ibland på en balkong eller på någon annan farlig utskjutande byggnadsdel. På de här utställningen får pojken sitta på en Mini Cooper. Man kan se honom som ett uttryck för ungdomens ångest inför beslutsfattande, vägval och olika förväntningar.

  Elmgreen & Dragset
  The Wait (Väntan), 2013–2020
  MiniCooper, människofigur (epoxiharts), kläder, skor
  Privatsamling

  Elmgreen & Dragset: The Wait (Väntan), 2013- 2020 © Paula Virta/EMMA. Privatsamling

 • Elmgreen & Dragsets serie Äktenskap behandlar det komplicerade i parförhållanden. Homoäktenskap kan förstås som en hänvisning till kriminalisering av homosexualiteten. I många länder måste par av samma kön alltjämt träffas i hemlighet, till exempel på offentliga toaletter. De förenade avloppsrören reflekterar det intima och emotionella i en äktenskaplig förbindelse samt de olika spänningar äktenskapet för med sig.

  Elmgreen & Dragset
  Gay Marriage (Homoäktenskap), 2010
  Porslinsurinoarer, kranar, rör av rostfritt stål
  Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norway

  Elmgreen & Dragset: Gay Marriage (Homoäktenskap), 2010 © Paula Virta/EMMA. Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norway

 • Skulpturen består av två par Levis-jeans och av Calvin Klein-underkläder. Verket hör till Elmgreen & Dragsets tidigaste och är en god exponent för deras samarbete som konstnärsduo. I slutet av 1990-talet hörde Levis jeans till den gemensamma dresskoden inom olika kulturer och stilar. Verket hör till de första exemplen i Elmgreen & Dragsets konst på verk där publiken förväntas föreställa sig vad som kan ha utspelat sig. 

  Elmgreen & Dragset
  Powerless Structures, Fig. 19 (Kraftlösa strukturer, fig. 19), 1998
  Underkläder, bluejeans
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Powerless Structures, Fig. 19 (Kraftlösa strukturer, fig. 19), 1998 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Verket ser ut som en riktig ledstång, men vid närmare betraktelse ser man korsande ådror, vilket påminner om människans blodomlopp och blodådror. Verket beskriver hur vi styrs att röra oss i det offentliga rummet och hur föremålen hjälper till. Det lyfter fram människans sårbarhet, samt känslan av trygghet och annalkande fara som begrepp.

  Elmgreen & Dragset
  Humanized Architecture (Förmänskligad arkitektur), 2019
  Polerat rostfritt stål
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Humanized Architecture (Förmänskligat arkitektur), 2019 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Skulpturen påminner om en klassisk skulptur eller en forntida ruin. Enligt konstnärerna är verket en ”antiheroisk skulptur” av en stupad man som antagligen på sin tid ansågs vara tapper och modig. Handen på figurens axel är resterna av en annan skulptur som nu har försvunnit. Det verkar lyfta fram figurens isolering och ensamhet. Vem var den försvunna partnern?

  Elmgreen & Dragset
  Some Stayed On While Others Left (Några drog, men andra stannade kvar), 2014
  Epoxiharts, patina, lack, stål
  Courtesy of Victoria Miro, London/Venice

  Elmgreen & Dragset: Some Stayed On While Others Left (Några drog, men andra stannade kvar), 2014 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of Victoria Miro, London/Venice

 • Denna skenbart enkla skulptur förenar två ready-mades: ett traktordäck och en smutsig arbetsoverall. Föremålen beskriver traditionella uppfattningar om manlighet och syftar på det svettiga, muskelkrävande arbetet i en verkstad. Den frånvarande kroppen ifrågasätter kroppsarbetets betydelse i det postindustriella samhället. Som titeln antyder syftar verket på konstnären Francis Bacon och kanske på hans kända korsfästelsemålning. Med inslag av torr humor refererar verket till Bacons fruktansvärda skildring och till de traditionella framställningarna av manlighet. 

  Elmgreen & Dragset
  After Francis Bacon (Efter Francis Bacon), 2014
  Gummi, stål, arbetsoverall
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: After Francis Bacon (Efter Francis Bacon), 2014 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

Förgången framtid

Inom denna sektion av utställningen läggs parkeringshall-temat åt sidan och i stället möter vi scener från en dyster framtid. Verken behandlar osäkerhet, marginalisering och ojämlikhet, som också beskriver vår tid. De människofientliga verken ser ut att antyda att den lysande framtiden ligger långt bakom oss – vi har förlorat vår tro på det ständiga framsteget. Namnet Förgången framtid syftar också på en komplex verbform: förflutet futurum (futurum exaktum preteriti).

 • Det stora industriella röret ser ut att tränga sig genom golvet, alldeles som om det fortsatte in i museets konstruktioner. Det släpper ut ånga, vilket förstärker illusionen av att röret är en integrerad del av byggnadens tekniska system. Elmgreen & Dragset antyder att ångan avslöjar svagheterna i institutionens grund och förebådar dess undergång.

  Elmgreen & Dragset
  Overheated (Överhettad), 2019
  Rostfritt stål, stål, rök, elektronik
  Courtesy of Massimo de Carlo, Milano | London | Hong Kong

  Elmgreen & Dragset: Overheated (Överhettad), 2019 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of Massimo de Carlo, Milano | London | Hong Kong

 • Verket uppmanar betraktaren att gå genom porten under den slitna skylten där man kan läsa ordet Miracle, allting under gamens vakande blick. Den skarpögda asätaren förekommer upprepade gånger i Elmgreen & Dragsets verk och symboliserar kritikern. Det trasiga stängslet och sandsäckarna syftar på en gräns och en plats där ingen återvändo finns. Verkets titel uppmanar oss att ta del i riten och gå vidare till nästa fas – symboliskt i livet, och i praktiken på utställningen.

  Elmgreen & Dragset
  Rite of Passage (Övergångsrit), 2014
  Inhägnad av galvaniserat stål, glasfiber gam
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Rite of Passage (Övergångsrit), 2014 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Elmgreen & Dragset har förvandlat den sönderbrutna asfalten till ett urbant jordkonstverk. De massiva, sönderbrutna asfaltstyckena ser ut som ruiner. Asfaltbitarna som är staplade på varandra kan också ses som en symbol för krossade drömmar. Drömmarna om enhet och gemensamma visioner har krossats i en värld som domineras av osäkerhet och individualism.

  Elmgreen & Dragset
  Broken Square (Bruten kvadrat), 2018
  Asfalt, bubbelplast, rostfritt stål
  Courtesy of Perrotin Gallery

  Elmgreen & Dragset: Broken Square (Bruten kvadrat), 2018 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of Perrotin Gallery

 • Denna dörr kan inte öppnas. Elmgreen & Dragset använder ofta vanliga föremål och ger dem en ny funktion på så sätt att föremålet får en ny betydelse. Något nytt blir till, som inspirerar till nya tänkesätt. Dörren är en del av konstnärsduons kontinuerliga serie Kraftlösa strukturer, som utforskar hur arkitekturen kan dominera människans verksamhet och hur man kan utmana traditionella strukturer.

  Elmgreen & Dragset
  Powerless Structures, Fig. 123 (Kraftlösa strukturer, fig. 123), 2000
  MDF, trä, gångjärn, dörrhandtag och lås
  Courtesy of the artists

  Elmgreen & Dragset: Powerless Structures, Fig. 123 (Kraftlösa strukturer, fig. 123), 2000 © Paula Virta/EMMA. Courtesy of the artists

 • Detta verk kan kallas en slutreplik till utställningen. Det är en reklamtavla som i stället för ny reklam som poppar upp visar den ständigt återkommande frasen ”Denna plats kan inte vara din”. På reklamtavlor med osålda reklamplatser uppmanas man i stället i allmänhet att hyra reklamplats: ”Denna plats kunde vara din”. Elmgreen & Dragset fråntar föremålet dess ursprungliga uppgift och mening och ställer utifrån detta den retoriska frågan om vem som äger rummet.

  Elmgreen & Dragset
  This Space Can’t Be Yours (Denna plats kan inte vara din), 2006
  Reklamtavla, roterande paneler, aluminiumstomme, självhäftande bokstäver
  Privatsamling

  Elmgreen & Dragset: This Space Can’t Be Yours (Denna plats kan inte vara din), 2006 © Paula Virta/EMMA. Privatsamling