Esbo sjukhus konststig

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konststigen har information och tips för patienter och anhöriga för att se på konst ensam eller tillsammans. Konsten betjänar allas välbefinnande på sjukhuset: patienternas, de anhörigas och personalens.

I Esbo sjukhus kan man betrakta konst genom att göra en tur förbi alla konstverken eller fördjupa sig i ett lite närmare. Man kan titta på ett verk en gång eller återkomma till det flera gånger. Vissa verk berör på ett speciellt sätt och fängslar en.

Vid ingången

 


 

Till väntning och tystnad

 


 

Vid hissarna

 


 

På patientavdelningarna

 

Läs mera