Esbo sjukhus

NioRautiainenToikka: (In)Sight, 2016.
NioRautiainenToikka: (In)Sight, 2016.

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konsten betjänar allas välbefinnande på sjukhuset: patienternas, de anhörigas och personalens.

I sjukhuset har sex installationer placerats. Konstnärerna bakom verken är COMPANY (Aamu Song & Johan Olin), Kirsi Kivivirta, Jaakko Mattila, NioRautiainenToikka, Oona Tikkaoja och Hanna Vihriälä. Verken är delvis integrerade i sjukhusets arkitektur. Sjukhusets övriga cirka 300 konstverk är samlingsverk både ur EMMA-samlingen och ur Saastamoinenstiftelsens samling. Sjukhusets specifika karaktär som placeringsställe för konst har beaktats i valet av verk. Avsikten är att de ska främja välbefinnande, sunda levnadsvanor och tillfrisknande.

Fortsätt på Esbo sjukhus konststig.

Läs mera