Espoo Museum of Modern Art

Esbos Nelli har flyttat till köpcentret Sello i Alberga!

Kerttu Horila, Esbos Nelli, 2022 © Ari Karttunen / EMMA
Kerttu Horila, Esbos Nelli, 2022 © Ari Karttunen / EMMA

Esbos Nelli har flyttat till Sveaborgstorget i köpcentret Sello. Det är Rådet för personer med funktionsnedsättning i Esbo som har valt den nya platsen. Nelli är en bronsskulptur som konstnären Kerttu Horila har utfört för esboborna, och som EMMA donerade till Esbo då staden fyllde 50 år 2022. Verket flyttar med regelbundna intervall till en ny omgivning, så att det ska bli en del av så många esbobors vardag som möjligt.

Valet av placeringsplats för Esbos Nelli sker som överföringen av en stafettpinne. Verket som första gången avtäcktes i Gäddvik år 2022 har senast besökt Saudarkrokurparken i Esbo. Platsen hade valts av Esbo ungdomsfullmäktige, som gav Rådet för personer med funktionsnedsättning i Esbo uppgiften att välja följande plats. Hinderfrihet och serviceutbudet i näromgivningen var viktiga faktorer som påverkade valet av den nya platsen. Eftersom det månatligen erbjuds en begränsad mängd transporttjänster som stöd för rörlighet var det viktigt för rådet att Nelli placeras på en plats där det är möjligt att sköta många ärenden på samma gång.  

”Esbos Nelli är ett sympatiskt konstverk som det är enkelt att närma sig, också med tanke på att det tilltalar flera sinnen; man kan sätta sig intill verket och det tar inte heller illa upp av att man rör vid det! Vi är tacksamma till ungdomsfullmäktige för att vi har fått komma med i den här intressanta processen. Samarbetet med EMMA gav oss ett helt nytt sätt att med konstens hjälp lyfta fram saker som är viktiga för oss”, säger Pirkko Kuusela, ordförande för Rådet för personer med funktionsnedsättning i Esbo. ”Vi valde Sveaborgstorget i Sello som Nellis nya hem eftersom köpcentret erbjuder många tjänster som är viktiga för oss, förhållandevis hinderfritt. Skulpturen kommer att placeras utanför huvuddörrarna till Sellos bibliotek, och i anslutning till verket installeras en ljudfyr som hjälper personer med synnedsättning att hitta till det.” 

© Ari Karttunen / EMMA

Rådet för personer med funktionsnedsättning har bestämt att Äldrerådet i Esbo får välja Esbos Nellis föjande placeringsplats.

”Den budkavlebärare vi har valt är en viktig samarbetspartner för rådet, och gör en viktig insats som stöd för beslutsfattandet i Esbo stad. Det blir intressant att se var Nelli hamnar som näst!”, berättar Pirkko Kuusela.

Kerttu Horila och Esbos Nelli, 2022 © Ari Karttunen / EMMA

Espoo’s Nelli is a motherly, warm-hearted canine-human hybrid who holds a puppy under one arm. The sculpture is part of Animal Humans and Human Animals, Kerttu Horila’s imaginative series of storybook fusions of humans and animals. 

EMMA’s public art programming brings a significant part of EMMA’s collection within reach of residents all around Espoo. Espoo’s Nelli was the museum’s gift to the City of Espoo and its residents marking the occasion of the city’s 50th anniversary. Take a selfie with Nelli and share it on social media with the hashtags #espoonnelli @emmamuseum and @espooesbo.

Läs mera