Espoo Museum of Modern Art

Evenemang

EMMA Talks | I en gemensam värld – Märklig samlevnad med andra arter och material 

  • 15.09.2023
  • 17:15 - 18:45
  • Aitio-utrymmet, 2. våningen
  • Gratis inträde

Under diskussionen funderar vi på människans samlevnad med den övriga naturen. Som inspiration för diskussionen fungerar utställningen Pierre Huyghe: Chimeras. Inom många olika forskningsgrenar, och också på konstfältet, diskuterar man idag aktivt hur miljökriserna utmanar oss att omvärdera människans ställning. Hur skulle allting förändras om vi inte uppfattade människans roll som en härskares eller förvaltares, utan som en som samverkar och samlever?   

I diskussionen behandlas de problem som orsakas av en kulturell orientering som framhäver människans särställning. Diskussionen tar också upp hurdana möjligheter konsten kan erbjuda för en kritisk granskning och omförhandling av människans ställning.  

Deltagare: 

Forskaren Riikka Hohti (FD, docent)

Konsthistorikern, professor Riikka Haapalainen (FD)

Diskussionen leds av forskaren och konstnären, konstpedagogen Henrika Yliriusku (KoD)

Efter diskussionen, kl. 18.15−18.45, erbjuder medlemmarna i forskningsgruppen Antropocens barn möjligheten att delta i en övning i genreöverskridande berättande i utställningssalen.

Evenemanget hålls på finska.

Mera evenemang