Espoo Museum of Modern Art

I Esbos nya familjecenter visas konst från EMMA och ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling

Esbos första familjecenter har nyligen öppnat i Esbo centrum. Familjecentret samlar tjänster för områdets barn, unga och familjer under ett och samma tak. För familjecentrets nybyggda lokaler har Esbo stad beställt en konsthelhet av EMMA – Esbo moderna museum. Målet är att med konstens medel skapa glädje för de människor som besöker och arbetar i lokalerna.

I Esbo centrums familjecenter kan man nu se verk av många finska konstnärer från olika tider. Helheten som kuraterats av EMMA inkluderar 44 verk ur Saastamoinen stiftelsens samlingar och ett helt nytt verk av konstnären Jasmin Anoschkin, som hon gjort specifikt för familjecentret. Det finns konst utplacerad i varje våning av familjecentret.

Esbo centrums familjecenter är öppen för alla onsdag 14.9.2022 kl. 15–17 på adressen Kamrersvägen 6. Välkommen!

” Esbo centrums familjecenter samlar människor, familjer, vuxna och barn ur mycket olika livssituationer och från olika kulturbakgrund. Därför har det varit särskilt värdefullt att få kuratera den här konsthelheten för det nya familjecentret”, säger EMMAs amanuens, kurator Laura Eweis.

Konsten kan väcka också starka känslor, föreställningar eller minnen hos åskådaren. EMMA har sedan tidigare mycket erfarenhet av projekt där konst har placerats i offentliga lokaler som sjukhus, daghem och servicehus. Utgångspunkten för kurateringen har varit att öka trivseln i lokalerna och göra centrets användare på gott humör. För hängningen har vi valt verk vars motiv framhäver starka färger, samt natur-, djur- och växtmotiv. Verken har valts ut i samarbete med EMMAs experter och familjecentrets anställda. En viktig faktor i placeringen av verken har också varit de olika våningarna där familjecentrets funktioner verkar.

”Konstprojektet på familjecentret har en viktig uppgift i att hämta in konsten i de offentliga lokaler där våra klienter rör sig och göra den till en del av dem. Konsten som visas på familjecentret kan för vissa klienter vara deras första beröring med konsten eller väcka nytt intresse för konst. Konsten är universell. För en människa kan den ge tröst eller styrka inför svåra utmaningar, för en annan kan den fungera som ett inspirerande element, väcka glädje, kärlek eller nyfikenhet”, konstaterar hälsovårdsspecialist Minna Eväsoja på Esbo stad.

  • Paula Virta / EMMA

  • Paula Virta / EMMA

  • Paula Virta / EMMA

  • Paula Virta / EMMA

  • Paula Virta / EMMA

  • Paula Virta / EMMA

I familjecentrets entréhall möts besökaren av skulptören Jasmin Anoschkins nya verk Slumpmässiga varelsers tillkomst. Det lekfulla verket som byggts på entréhallens vägg består av en färgrann grupp olika varelser i keramik. Gemensamt för varelserna är att de i verket lever tillsammans i harmoni och har det roligt. Jasmin Anoschkin valdes för att utföra beställningsverket i samarbete med personalen på familjecentret. Verket tar den höga entréhallen i besittning och sätter åskådarens fantasi i rörelse.

Konsthelheten i familjecentret innehåller verk av följande konstnärer i Saastamoinen stiftelsens konstsamling Eeva-Leena Eklund, Erik Granfelt, Reijo Hukkanen, Kirsi Jokelainen, Auli Järvelä, Johanna Koistinen, Inari Krohn, Pirkko Lepistö, Leena Nio, Mikko Oinonen, Outi Pienimäki, Per Stenius, Marja-Terttu Pitkänen, Jenni Rope, Tuomo Saali, Risto Suomi, Kirsi Tapper, Katja Tukiainen, Sinikka Tuominen, Reijo Viljanen, Veikko Vionoja och Jim Wichmann. I verken förenas glädje, ljus och olika teman ur barndomen. Det är också betydelsefullt att den helhet som nu visas på familjecentret är den största konsthelheten ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling som visas i offentliga lokaler utanför EMMA.

Konstnärsintervju med Jasmin Anoschkin

Konstnär Jasmin Anoschkin berättar om sitt nya verk Slumpmässiga varelsers tillkomst (2022), som hon gjort specifikt för Esbo centrums familjecentret.

Läs mera

Läs mera