Espoo Museum of Modern Art

Kaisa Salmis verk som behandlar Finlands inbördeskrig 1918 har öppnat

Konstnären Kaisa Salmis verk Fellmanska fältet behandlar Finlands inbördeskrig 1918. Konstfilmen är inspelad i samband med den kollektiva performancen ”Fellmanska fältet”, ett levande monument över 22 000 människor som Salmi arrangerade i Fellmanska parken i Lahtis 2013.

I performancen 2013 som utgick från händelserna på inbördeskrigets största fångläger deltog omkring 10 000 människor. På våren 1918 skapades på Fellmans herrgård ett fångläger för över 20 000 krigare och civila. Fångarna tvingades tillbringa nästan en vecka i omänskliga förhållanden på fältet innan förflyttningen till kasernområdet började. Förutom performancen lyfter filmen fram fem huvudpersoners berättelser som i diktform läses upp av tiotals frivilliga framför kameran. Verket visas på Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning Beröring.

Läs mera om konstverket Fellmanska fältet.

Hör mer om verket på konstnärsträffen med Kaisa Salmi fredagen den 2 november kl. 18–19. Fritt inträde.

Delta i evenemanget på Facebook.

Läs mera