Espoo Museum of Modern Art

Konrad Mägi – Målningens mysterium introducerar betraktaren till Estlands ledande modernists unika och koloristiska värld

Konrad Mägi, Meditation (Kvinna i landskapet), 1915–16. Olja på duk. © Estlands konstmuseum.
Konrad Mägi, Meditation (Kvinna i landskapet), 1915–16. Olja på duk. © Estlands konstmuseum.

EMMA visar en retrospektiv utställning av aldrig tidigare skådad omfattning över den estniska modernisten Konrad Mägi (1878-1925), Konrad Mägi – Målningens mysterium. Utställningen över Estlands ledande modernist presenterar cirka 150 verk ur konstnärens produktion och lyfter fram Mägis uttrycksfullhet, fantastiska användning av färger och unika ställning som en konstnär av sin tid. 

Konrad Mägi var den mest betydelsefulla representanten för den estniska konstens guldålder och en avantgardekonstnär som skapade ett helt eget koloristiskt uttryck. Konrad Mägi – Målningens mysterium är uppdelad i sektioner där man får göra djupdykningar bland annat i ursprungskällorna till konstnärens karriär, imponerande porträttverk och hans omfattande produktion av landskapsmålningar från såväl Finland, Norge och Estland som Italien.

”I sina målningar inkluderade kosmopoliten Mägi det han såg, upplevde och lärde sig under sina resor, men alltid så att han presenterade sin egen version och tolkning av tidens konstströmningar. Det gör hans produktion fascinerande för dagens åskådare. Det är viktigt att idag lyfta fram begåvningar som varit verksamma i periferin, och att inse modernismens verkliga mångfald”, säger EMMAs museichef och utställningens kurator Pilvi Kalhama.

Konstnären sökte kopplingar till det europeiska och både reste och studerade på många olika platser, bland annat i Helsingfors och på Åland, i Ryssland, Norge, Frankrike, Italien, Tyskland och på den estniska landsbygden. ”Mägi upplevde att han till själen var nordisk, men hans färgpalett är sydeuropeiskt klar och färggrann. För konstnären var färgen allt, jag skulle till och med säga att den var verkens utgångspunkt. Jag hoppas att utställningen och monografin ska bidra till att göra Mägis produktion vidare känd både i Finland och internationellt.” fortsätter Kalhama.

I samband med utställningen publiceras en konstnärsmonografi som öppnar upp Mägis liv och granskar hans verk ur nya perspektiv. Redaktör och författare är Pilvi Kalhama och i boken ingår också texter av dramaturgen Eero Epner som skrivit en Konrad Mägi-biografi, konsthistorikerna Bart PushawKai Stahl och Inka Laine samt meteorologen och facklitterära författaren Seija Paasonen.

Utställningen Konrad Mägi – Målningens mysterium har producerats i samarbete med konstmuseet Kumu och lyfter för första gången fram konstnärens unika karaktär i så här stor omfattning. Utställningens samarbetspartner Estlands konstmuseum (Eesti Kunstimuseum, jämförbart med Nationalgalleriet) och Konrad Mägi-stiftelsen grundad av Enn Kunila arbetar för att göra Mägi mer känd internationellt, och stödet till EMMAs utställning är en viktig del av denna verksamhet. Verken på utställningen har lånats in genom ett samarbete med Estlands konstmuseum, Tartu konstmuseum, Viljandi konstmuseum, Enn Kunilas konstsamling, Unders och Tuglas litteraturcentrum och privata samlingar.

Läs mera