Espoo Museum of Modern Art

Esbo sjukhus konststig

Esbo sjukhus är den inrättning där EMMA har mest konst placerad. Konsten breder ut sig i sjukhusets olika utrymmen, även i alla patientrum. Konststigen har information och tips för patienter och anhöriga för att se på konst ensam eller tillsammans. Konsten betjänar allas välbefinnande på sjukhuset: patienternas, de anhörigas och personalens.

I Esbo sjukhus kan man betrakta konst genom att göra en tur förbi alla konstverken eller fördjupa sig i ett lite närmare. Man kan titta på ett verk en gång eller återkomma till det flera gånger. Vissa verk berör på ett speciellt sätt och fängslar en.

Vid ingången

 

 

1. Oona Tikkaoja: Helix, 2016

Aluminium, ledbelysning
Placering: de yttre strukturerna på övergångsbron

Verket för en dialog med arkitekturen. Som bäst känns verket som om det skulle höra till platsen på ett nästan självklart sätt. Har du granskat verket mer ingående? Från vilken plats tittar du helst på det?

Konstnären berättar att hon fått sin inspiration såväl från läkarvetenskapens symbol Eskulapstaven som från DNA:s dubbelhelix. Vad får den tredimensionella geometriska skulpturen dig att tänka på?

 

2. Hanna Vihriälä: Gåsört, 2016

Stålvajer, aluminium, plastpärlor
Placering: entrén

Ser du gåsörtens form i verket? Förr i tiden sades det att växten hjälpte mot sjukdomar
förorsakade avundsjuka.

Konstnärer beskriver det gröna pärlmolnet som en skog som regnar in i utrymmet genom taket. Föreställ dig en angenäm naturupplevelse. Hur ser den ut?

 

 

3. Hanna Vihriälä: Ängssyra, 2016

Stålvajer, aluminium, plastpärlor
Placering: restaurang suolaheinä

Man ansåg tidigare att ängssyran ökade matlusten. Kommer du att tänka på andra tips ur den folkliga traditionen? Vilken växts blad hjälper när man lägger det på såret?

Förutom näring är ätandet en social situation som för människor samman. De glada färgerna påminner om det livliga sorlet. Märker du att pärlorna har olika former? Vilka samtalsämnen hittar du i verket?

Till väntning och tystnad

4. NioRautiainenToikka: (In)Sight, 2016

(Leena Nio, Taneli Rautiainen, Jenni Toikka)
Glas, metall
Placering: det tysta rummet, 1:a vån

Ta dig tid, var bara. I tystnaden aktiveras sinnena,ljusets gång förändras enligt dygnets tim-
mar. De vågräta linjerna pekar mot horisonten, mot landskapet. Verket har gjorts med bitar ur samma fönsterglas som använts vid byggandet av sjukhuset. Glaset som material kan jämföras
med människolivets skörhet: det är hårt men går lätt sönder.

Ju mera icke-föreställande och antydande ett verk är desto mer ger det rum för tolkning. Ett material som har kommit nära ifrån kan också föra en långt med tankens kraft. Vart reser du i din fantasi? Hur förstår du verkets namn (In) Sight?

5. Varierande videoverk

Placering: väntrummet,
Poliklinikenheten, 1:a vån

Nutidskonsten kommenterar tidens fenomen såväl när det gäller tekniken som motiven. Ibland märker man inte att ett verk är ett konstverk, emellanåt drar det en med sig med en gång.

Utforska verket på basen av ditt första intryck. Vad tycker du? På vilket tidsfenomen tycker
du verket syftar? Vilken tilläggsinformation får du av verkets namn?

Vid hissarna

 

6. Irma Weckman: Ikaros, 1988

Keramik
Placering: hissaulan, 1:a vån

Verkets namn syftar på den antika mytologins och sagans Ikaros, han som trots förbud flög för nära solen. Det finns många motiv i konsten, som konstnärer under olika tider tar ställning till med sin egen tolkning.

Vilka sorters saker strävar du efter? Hurdana vingar skulle du behöva?

7. Kirsi Kivivirta: Vatten, 2016

Glaserat porslin
Placering: hissaulorna,
Våningarna k1–k3

På platsen för Esbo sjukhus har det i tiderna funnits en brunn till vilken människorna också kom långt ifrån för att hämta vatten. Motivet beskriver vattnets betydelse för livet. Till helheten hör sex reliefer placerade vid sidan av entrérutten.

Verkserien har gjorts av porslin och man kan i den hitta föreställande element som hänför sig till vattnets aggregationstillstånd. Var börjar vattnets historia i relieferna och vart leder den?

 

8. Erkki Hienonen: Sommarens middag, 1979

Olja på duk
Placering: hissaulan, 4:e vån

Den abstrakta målningen fängslar genom sina former, sin rytm och sina färger. Du kan låta dina tankar strömma fritt och bara befinna dig innanför verkets energifält. Färgen har många
olika kulturella betydelser och var och en hittar sin egen.

Ge dig hän och låt dig föras med av verket, tänk på ett musikstycke, sjung, dansa, nynna!

På patientavdelningarna

 

9. COMPANY, Vasträd, 2016

Aamu Song, Johan Olin
Glas, metallstång
Placering: på din egen avdelning

Vasträdets löv eller blommor är blomvaser som har blåsts som handarbete av Glascirkusen. Konstverket har planerats för att användas.

För att skapa konst behövs ofta en lekfull inställning. Konstnärsduon har uppmanat till att röra sig invid verket, till exempel ställa sig vid roten av det, vid trädets krona. Ta med dig vasen till ditt rum för att se hur ljuset filtreras genom den.

Konstverk i patientrummen

De konstverk som har placerats i patientrummen tillhör EMMAs eller Saastamoinenstiftelsens samling. Största delen är grafik som förverkligats med olika tekniker. Det är viktigt att konsten får en betraktare och blir verklighet. I förrådet för den ingen dialog med någon.

Se konstverkerna i patientrummen.

Hur påverkar dagens händelser eller tiden på dygnet din upplevelse av ditt eget rums konstverk? Vad händer i verket?