Espoo Museum of Modern Art

Konstnärerna för G.A.P:s och EMMAs samarbetsprojekt ute nu

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

Konstnärerna för samarbetsprojektet OFF THE LAB har valts. Projektet vill skapa ett mer mångkulturellt konst- och kulturfält i Finland. I fokus står då både konstnärernas interna samarbete och deras samarbete med museet. Medlemmarna i gruppen har valts genom en öppen utlysning, och resultatet av deras arbete visas på hösten på EMMA.

I den öppna utlysningen i januari deltog 20 sökande, av vilka sju antogs: Natalia Castrillón, Majella Clarke, Tiago Martins Pinto, Anna Olkinuora, Sade Risku, Camila Rosa och Laura Sariola. I gruppen ingår både finländska och i Finland verksamma utländska konstnärer med varierande professionell bakgrund: från konstforskning till scenkonst och musik.

Projektet GAP Lab betonar samarbete, och arbetsprocessen i sig är rentav viktigare än själva resultatet. Gruppen samarbetar med museet. Dess medlemmar lär först känna både varandra och museet och börjar sedan planera sitt arbete, vars resultat visas på EMMA på hösten.

Arbetsgrupp:
Natalia Castrillón, harpist
Majella Clarke, musiker
Tiago Martins Pinto, kollektiv konstnär
Anna Olkinuora, skådespelare och performanceartist
Sade Risku, danskonstnär och koreograf
Camila Rosa, pedagog i utövande konst och konstnär
Laura Sariola, scenograf

Läs mera