Espoo Museum of Modern Art

Offentlig konst längs den nya snabbspårvägen

Jenni Tieaho, Pållen min hej!, 2023. EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA
Jenni Tieaho, Pållen min hej!, 2023. EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA

Huvudstadsregionens första snabbspårväg började trafikera lördagen den 21 oktober 2023. Längs rutten i Esbo finns offentlig konst som kuraterats av EMMA. Det nyaste verket är Jenni Tieahos Pållen min hej! intill travbanan i Vermo.

Nu kan man beundra Jenni Tieahos verk Pållen min hej! då man reser med snabbspårvägslinje 15. Verket som har uppförts på staketet runt Vermo travbana består av nio aluminiumkompositskivor som pryds av bilder av konstnärens skulpturer med hästmotiv från de senaste 20 åren. Ljuskonstnären Pekka Järvilehto har i samarbete med Tieaho inpassat bilderna av skulpturerna på skivorna i en lämplig helhet.  

Utgångspunkten för motiven och materialen i skulptören och miljökonstnären Jenni Tieahos (f. 1969) verk är naturen, särskilt den finska skogen. Som material för sina storskaliga skulpturer använder hon bland annat vildvide, näver och olika växtdelar. Representanter för EMMA, Esbo stadsteknikcentral och Vermo travbana valde Tieaho för att utföra beställningsverket. 

Jenni Tieaho © Paula Virta / EMMA

“Jenni Tieaho var ett naturligt val då vi letade efter en konstnär för travbanan. Hon har genom åren gjort otaliga fantastiska hästskulpturer i olika naturmaterial. Som plats för verket valdes Vermos staket och utförandet bygger på bildmaterial av Jennis verk”, berättar EMMAs intendent Henna Paunu.  
 
“På Vermo är vi väldigt glada över att vi tillsammans med Esbo stad har kunnat förnya staketet längs bortre rakan på travbanan. Konstverken med hästmotiv, och att vi har kunnat öppna upp det tidigare slutna staketet så att man ser genom det, är bästa möjliga reklam för Vermo. Spårjokerns passagerare och andra förbipasserande kan nu njuta både av levande hästar och av högklassiga hästbilder”, sammanfattar Vermos verkställande direktör Pertti Koskenniemi. 

Jenni Tieaho, Pållen min hej!, 2023. EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA

Konstverken längs snabbspårvägslinje 15

Längs snabbspårvägslinjen kan man nu se fyra offentliga konstverk kuraterade av EMMA. Jenni Tieahos Pållen min hej! har just blivit klart mellan hållplatserna i Vermo och Bergans. Armi Tevas verk Fågelvägen vid Otstrandens hållplats och Kati Immonens verk Skyddad av Rhododendron vid Bredvikens hållplats blev klara i oktober 2022 inom ramen för ett konstprogram som utarbetats för snabbspårvägens rutt inom Esbo, på beställning av Esbo stads PAAF (Public Arts Agency Finland). Dessutom har Gerda Huijbers sociala miljöverk Flagghav som blev klart år 2003 i Alberga förnyats och placerats på ett nytt ställe i anknytning till Albergaesplanadens hållplats. 

 

Otstranden | Armi Teva, Fågelvägen (2022)

Armi Teva, Fågelvägen, 2022 © Paula Virta / EMMA

Otstrandens hållplats pryds av konstnären Armi Tevas (f. 1992) verk Fågelvägen. Hållplatsen ligger i närheten av daghemmet Kivimiehen päiväkoti, och inne i daghemmet finns en rumslig verkhelhet med naturmotiv som Teva genomförde år 2018. Illustrationerna i verket Fågelvägen har utförts särskilt med tanke på barnen, och samtidigt har det också kopplingar till verket i daghemmet.

Armi Teva är en konstnär som utexaminerats från Aalto-universitetet. Hon arbetar bland annat med offentlig konst, illustrationer och keramik. Utgångspunkter för bildspråket i verket Fågelvägen är två saker som är viktiga för Esbo; naturen och närheten till havet. Verket består av flera illustrationer av växter, djurfigurer och marina motiv, genomförda med collageteknik. Konstnären har utfört collagen genom att utnyttja olika material, såsom oljepastellfärger, utklippta former i kartong och digital vektorillustration.

Bredviken | Kati Immonen, Skyddad av Rhododendron (2022)

Kati Immonen, Skyddad av Rhododendron, 2022. EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA

Kati Immonens (f. 1971) verk Skyddad av Rhododendron finns på Bredvikens hållplats. Verkets visuella inramning består av rhododendronbuskar som anknyter till Anja Pankasalos alprospark i den närliggande skogsdungen. Pankasalo som var bosatt i Bredviken var en kraftgestalt som länge var verksam i lokalpolitiken och hade stort inflytande på den.

Bland rhododendronbuskarna i verket och intill dem finns illustrationer från Bredvikens historia. Bilderna bygger både på invånarnas minnen och på Bredvikensällskapets 70-års jubileumspublikation som konstnären har studerat. För verket arrangerades en träff på EMMA för invånarna, där Immonen berättade om sitt arbete och fick höra invånarnas berättelser. På rhododendronbladen i verket sitter bredviksbor på picknick och i skydd av buskarna finns också berömda djur från området.

Vermo | Jenni Tieaho, Pållen min hej! (2023)

Jenni Tieaho, Pållen min hej!, 2023. EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA

Jenni Tieahos Pållen min hej! finns på staketet till Vermo travbana, mellan hållplatserna på Bergansvägen och vid Vermo. Verket består av nio aluminiumkompositskivor som pryds av bilder av konstnärens skulpturer med hästmotiv från de senaste 20 åren. Tieaho får inspiration till sina verk i naturen och särskilt i den finska skogen, och som material i verken använder hon bland annat vildvide, näver och olika växtdelar. Bilderna av skulpturer med hästmotiv har inpassats i sin omgivning av ljuskonstnären Pekka Järvilehto i samarbete med Tieaho. För valet av konstnär ansvarade representanter för EMMA, Vermo och Esbo stad.

Tieaho ville ge verket ett namn som väcker en känsla av det bekanta hos åskådaren. Verkets namn Pållen min hej (på finska Hummani hei!) refererar till sången Juokse sinä humma från år 1953, som framfördes av Tapio Rautavaara. Sången bygger på en finsk folkmelodi som Rautavaara har omarbetat.

Albergaesplanaden | Germa Huijbers, Flagghav (2003–2023)

Germa Hujbers, Flagghav, 2003–2023 © Paula Virta / EMMA

Den holländska konstnären Germa Huijbers (f.1967) verk Flagghav från år 2003 finns i Alberga och består av en grupp flaggstänger med vajande flaggor som har designats dels av konstnären, dels under årens gång av invånarna i området. I samband med byggarbetet på snabbspårvägen har verkets visuella uttryck förnyats och det har placerats på ett nytt ställe i andra delen av Albergaesplanaden.  

Konceptet bakom verket Flagghav bygger på gemenskap och förändring. Tanken är att dess utseende ska förnyas med tiden med nya flaggor designade av olika gemenskaper, bl.a. skolor, kultur- och invånarföreningar. Senast byttes flaggorna ut år 2018 i samband med verkstäder som textilkonstnären Greta Muuri arrangerade för invånarna i Alberga seniorcenter. Motiven var sommarminnen, kärlek, glädje och lycka. 

Läs mera