Espoo Museum of Modern Art

På EMMA behandlas klimatkrisen på våren 2020

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

Vi tar itu med temat både i EMMAs program och i en del av utställningsinnehållet. På samma gång tar vi i vår verksamhet ständigt nya steg i mer hållbar riktning för att på ett permanent sätt göra EMMA till en aktör som är vänlig mot vårt jordklot.

Tacita Deans och Nastja Säde Rönkkös utställningar som inleder EMMAs vårutställningsprogram riktar blicken mot förändringarna i miljön och dess förgänglighet. Dean utforskar hur vår miljö förändras, hur tiden går och hur det syns i vår levnadsomgivning. Utgångspunkterna för filmerna och de storskaliga krittavelmålningarna som upptagits på film är ofta naturfenomen, som uppkomsten av ett moln eller en solförmörkelse. Dean är en långsamhetens och koncentrationens förespråkare, som undersöker tingens och fenomenens komplicerade uppbyggnad som en motkraft till den digitala nutidskulturen med sitt snabba tempo.

Miljöförstöringen och klimatkrisen är också i centrum i Nastja Säde Rönkkös utställning for those yet to be. Rönkkös medieverk är en människas demonstration, där hon reser till platser på jorden som människan med sin verksamhet har förstört eller som håller på att förstöras.

”Vi bryr oss om vår verksamhetsomgivning, så vi bär vårt ansvar genom att vara med i ett klimattalko. I vår egen verksamhet som museum finns det ännu sådant som behöver utvecklas ur den hållbara utvecklingens synvinkel, och det arbetet fortsätter. Dessutom vill vi delta i diskussionen om ansvarsfullhet. Till vårt program hör evenemang och utställningar som ger oss möjligheten att behandla det här aktuella temat tillsammans med våra besökare”, berättar museichef Pilvi Kalhama.

Du kan bekanta dig med EMMAs program med klimattema på EMMAs nätsidor från och med januari 2020.

Klimatkrisen lyfts fram som tema till exempel på EMMA Talks den 25.3 under rubriken Klimatet förändras. Vad kan vi göra? I diskussionen där Kalhama är moderator begrundar experter vad som ännu går att göra med konstens och forskningens medel samt på individnivå.

EMMA deltar också i talkot En miljon träd på våren 2020. Syftet med konstnären Nina Backmans projekt är att öka antalet träd genom att engagera stadsborna i att plantera dem. EMMA och Utställningscentret WeeGee fungerar tillsammans både som plantdonatorer och som distributionsplats för plantorna.

Den hållbara utvecklingen är ett av Esbo stads centrala värden. Esbo har också i en internationell jämförelse valts till Europas mest hållbara stad och nu är syftet att före år 2030 bli kolneutral.

Läs mera