Espoo Museum of Modern Art

Camilla Vuorenmaa: Storm © Ari Karttunen / EMMA
Camilla Vuorenmaa: Storm © Ari Karttunen / EMMA

10.02.2016 - 17.04.2016

Camilla Vuorenmaa: Havet skiljer oss åt

Camilla Vuorenmaa (f. 1979) tilldelades våren 2015 Finlands konstakademis pris. Utställningen på EMMA ingår som ett led i priset. Vuorenmaa har blivit känd som en ung konstnär som i många avseenden har utmanat måleriets fysiska och traditionella gränser.

Camilla Vuorenmaas teknik – målning och gravering på trä – kräver både tid och fysisk styrka. Graveringarna gör hon medvetet grova och lekfullt dekorativa; paletten bjuder på ymniga och överraskande färger. Många reliefer har formen av skärmar, andra kombinerar hon med väggmålningar vilkas flyktighet, omedelbarhet och rumslighet tilltalar henne.

Camilla Vuorenmaa skildrar människan och det mänskliga. Sina motiv hämtar hon ur tidskrifter och böcker och genom att själv fotografera det hon ser. Då hon gjorde verken till utställningen på EMMA kändes det allt viktigare att i autentiska förhållanden möta och göra iakttagelser av de människor hon avbildar. Utställningens röda tråd fann Vuorenmaa hösten 2015 då hon var residenskonstnär på Island. Hon hade då möjlighet att följa med på ett isländskt fiskefartyg där hon kunde iaktta fiskarnas arbete och samtidigt på det vida havet stå inför de yttersta frågorna. Havet förenar människor och skiljer dem åt, precis som människorna gör åt varandra.

”Samtliga verk på min kommande utställning hänger på ett eller annat sätt samman med den eviga överlevnadskampen, individens och gruppens kamp för ta sig framåt i livet. Hav, får, brottare, rep, män och kvinnor samt odefinierade personer omgivna av rep och nät.” – Camilla Vuorenmaa den 22 november 2015

Vuorenmaa utexaminerades från Bildkonstakademins måleriavdelning 2005.