Espoo Museum of Modern Art

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

28.05.2018 - 05.10.2018

Elina Vainio: Depositioner

Bildkonstnären Elina Vainio inspireras av relationen mellan natur, människa och den materiella omgivningen. Hennes installation, Depositioner påminner oss om de spår som vi människor lämnar efter oss.

Bildkonstnären Elina Vainio, född 1981 i Helsingfors, inspireras av relationen mellan natur, människa och den materiella omgivningen. Hennes verk påminner oss om de spår som vi människor lämnar efter oss.

Elina Vainios verk Depositioner utmanar oss att reflektera över våra handlingar och de konsekvenser som följer för framtida generationer. I vårt samhälle är vi omgivna av material, varav vissa är outtömliga och vissa förgängliga. Guldtacka eller sandtacka – värdefullt eller värdelöst? Sand, traditionellt ett outsinligt och värdelöst material, har i vår tid plötsligt blivit en global handelsvara.

SEBs och EMMA – Esbo moderna konstmuseums mångåriga konstsamarbete innefattar en serie specialbeställda verk till museets samlingar. Verken premiärvisas ett i sänder i SEB:s entré.

SEBs verksamhet vägleds av övertygelsen om att kreativt tänkande, innovationer och förmågan att se världen med andra ögon behövs för att skapa en bättre värld. EMMA är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser med konstens kraft och som vill ta konsten till ställen där människor rör sig och är aktiva.