Espoo Museum of Modern Art

Birger Kaipiainen, 1970-tal.
Birger Kaipiainen, 1970-tal.

19.06.2013 - 12.01.2014

En extraordinär estet: Birger Kaipiainens keramiska fantasier

I början av sommaren öppnas i EMMA en omfattande utställning av Birger Kaipiainens (1915-1988) konst. Utställningen blandar om kategorier och väcker frågor. Kaipiainens karriär på Arabias fabrik sträckte sig över ett halvt sekel, men han kunde förverkliga sina visioner fristående från den industriella produktionen, utan att bekymra sig om dess mål.

Birger Kaipiainen gick sin egen väg. Hans egenartade, hemlighetsfulla bildfantasi fängslade redan hans samtida, men inom den moderna formgivningen stod man å andra sidan också främmande inför det hejdlöst överflödande bildspråket. I bildkonstkretsar väckte den överdrivna utsmyckningen förundran.

Idag framstår den under sin tid främmande fågeln i ett nytt ljus: som en personlig formgivare och gränslös visionär, som gav liv åt sina fantasier med hjälp av keramiskt material.

En extraordinär estet / Birger Kaipiainens keramiska fantasier i EMMA 19.6.2013-12.1.2014. Utställningen är sammansatt av docent Harri Kalha. Konstverken är unika arbeten ur Kyösti Kakkonens, Designmuseets, Helsingfors konstmuseets och Ateneums samlingar samt privata samlingar. För utställningsarkitekturen svarar Ilkka Suppanen. I samband med utställningen publiceras en rikligt illustrerad bok skriven av Harri Kalha – en första djuplodning i Birger Kaipiainens konst.