Espoo Museum of Modern Art

Ilona Niemi: Personae Mythologicae, 2020 © Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

Alltid utställda

Ilona Niemi: Personae mythologicae

Ilona Niemis nya verk Personae mythologicae visas i staketet som omringar byggarbetsplatsen utanför WeeGee. Verket är en samling av 28 själfulla gestalter som är baserad på finsk mytologi.

Trädgårdsstaden Hagalunds finska namn Tapiola bottnar i finskt folkminne. Tapio var skogens kung, gud eller beskyddare. Här förenas trädgårdsstadens urbana boende och arkitektur med naturen på ett vackert sätt.

På motsvarande sätt går natur och urbant liv hand i hand också i verket Personae mythologicae. Verket består av 28 gestalter som är indelade fyra grupper enligt de fyra årstiderna och de fyra klassiska elementen, luft, jord, eld och vatten. Verket lyfter fram mindre kända mytologiska gestalter som får moderna nyanser: djur- och människogestalter blandas samman, och könet baseras inte på en entydig tudelning. Verket speglar forntidens finska animalistiska tro: djurgestalterna har en själ och de är jämlika med människan.

Verket bygger på Christfried Gananders verk Mythologia Fennica (1789), en ordbok över finsk mytologi som Lönnrot utnyttjade då han skrev Kalevala. En del av gestalterna är baserade på Martti Haavios verk Suomalainen mytologia (1967).

Gestalterna

KÄLLOR:
Ganander, C., Mythologia Fennica (1789)
Haavio, M., Suomalainen mytologia (1967)
Wikipedia
Itkonen, E., Suomen sanojen alkuperä (1995)
Koski, M., Suomalaisia haltijoita ja taruolentoja (2007).
Tulikettutarinoita, Ilmatieteenlaitos

Relaterat innehåll