Ilona Niemi: Personae Mythologicae, 2020 © Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

Alltid utställda

Ilona Niemi: Personae mythologicae

Ilona Niemis nya verk Personae mythologicae visas i staketet som omringar byggarbetsplatsen utanför WeeGee. Verket är en samling av 28 själfulla gestalter som är baserad på finsk mytologi. Arbetet är beställt av Utställningscenter WeeGee och kommer att visas under hela året 2020.

Trädgårdsstaden Hagalunds finska namn Tapiola bottnar i finskt folkminne. Tapio var skogens kung, gud eller beskyddare. Här förenas trädgårdsstadens urbana boende och arkitektur med naturen på ett vackert sätt.

På motsvarande sätt går natur och urbant liv hand i hand också i verket Personae mythologicae. Verket består av 28 gestalter som är indelade fyra grupper enligt de fyra årstiderna och de fyra klassiska elementen, luft, jord, eld och vatten. Verket lyfter fram mindre kända mytologiska gestalter som får moderna nyanser: djur- och människogestalter blandas samman, och könet baseras inte på en entydig tudelning. Verket speglar forntidens finska animalistiska tro: djurgestalterna har en själ och de är jämlika med människan.

Verket bygger på Christfried Gananders verk Mythologia Fennica (1789), en ordbok över finsk mytologi som Lönnrot utnyttjade då han skrev Kalevala. En del av gestalterna är baserade på Martti Haavios verk Suomalainen mytologia (1967).

Gestalterna

 • Ahti = havets och vattnets gud som gav fisk. © Ilona Niemi
 • Hattara = en ond, trilsk gestalt. © Ilona Niemi
 • Hillervo = uttrarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Hitu = ”Djävulens ungmör”, ormmö. © Ilona Niemi
 • Fjädergumma = bytesfåglarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Iku-Turso (även Meri-Tursas) = sjöodjur. © Ilona Niemi
 • Juonetar = kronhjortarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Kave = Luft- och himlaväsen som troddes påverka månfaserna. © Ilona Niemi
 • Keijunen = små älvor som var synliga vid begravningsprocessioner. Älvorna var vita eller svarta, goda eller onda. Man föreställde sig att de kom till ställen där någon hade dött och förde med sig liklukt. För att kunna upptäcka dem skulle man ha livlig fantasi, vanföreställningar, ”rejäl spritfylla eller feberyrsel”. © Ilona Niemi
 • Kipinätär = Djävulens ondsinta katt. © Ilona Niemi
 • Smärtflicka = smärtflicka som satt på smärtklippan och framkallade smärta genom att snurra på en smärtsten. © Ilona Niemi
 • Hundnosingar = människolika gestalter som antogs äta människokött. © Ilona Niemi
 • Kuutar = månens gudinna. © Ilona Niemi
 • Lintukotolainen = Lintukoto, lyckolandet, låg i världens och himlapällens rand där flyttfåglarna troddes övervintra. Lintukoto troddes vara bebott av små människoliknande varelser. © Ilona Niemi
 • Mammotar = maskarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Mara = en gestalt som störde sovande, särskilt barn. Mara satt på den sovandes bröst och framkallade mardrömmar. © Ilona Niemi
 • Marras = i finskan har marras syftat på förebud om död eller på avlidna. I en variant var marras en jättelik fiskfångst som förebådade fiskarens död. © Ilona Niemi
 • Myrrysmies = trollkarl eller klok gubbe och helbrägdagörare som antogs ha kunskap om hemliga ting. © Ilona Niemi
 • Nokeinen = soblarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Otavatar = en gudinna från Karlavagnen (fi. Otava) som tillkallades för att ”vägleda den vilsegångne”. © Ilona Niemi
 • Päivätär = solens och dagens gudinna, en vacker ungmö som flätade guld. © Ilona Niemi
 • Puna-Parta (Rödskägg) = Tuonis (dödens) son, eldens beskyddare. © Ilona Niemi
 • Tapiotar = fåglarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Tuheroinen = flodillrarnas stammoder. © Ilona Niemi
 • Eldräven = en mytisk räv i berättelser från norra och östra Finland. Räven har gnistrande svans. Den har också gett namn åt norrskenet: i Lappland trodde man att Tulikettu åstadkom norrskenet med sin svans. © Ilona Niemi
 • Tyytikki = ekorrarnas stammoder. Tapios och Mielikkis dotter. © Ilona Niemi
 • Unikakkiainen = drömmarnas beskyddare som uppenbarar sig i drömmen och visar var en nedgrävd skatt finns gömd. © Ilona Niemi
 • Veden emoinen = vattnets mor som lockade fiskarna i nätet. © Ilona Niemi

KÄLLOR:
Ganander, C., Mythologia Fennica (1789)
Haavio, M., Suomalainen mytologia (1967)
Wikipedia
Itkonen, E., Suomen sanojen alkuperä (1995)
Koski, M., Suomalaisia haltijoita ja taruolentoja (2007).
Tulikettutarinoita, Ilmatieteenlaitos

Relaterat innehåll