Espoo Museum of Modern Art

Juhani Linnovaara: Grafiikan salkusta Moments from the past: Aurinkokuningas Ludvig XIV, 1982
Juhani Linnovaara: Grafiikan salkusta Moments from the past: Aurinkokuningas Ludvig XIV, 1982

17.06.2009 - 06.09.2009

Inblick i EMMAs samlingar – Skattöar och dagdrömmar

Inblick i EMMAs samlingar - Skattöar och dagdrömmar tar fram det bästa bland EMMAs egna samlingar. Samlingarna i Moderna konstmuseet i Esbo EMMA har under decennier utökats med aktuell nutidskonst som på utställningen möter dagens mångskiftande konst. Utställningen beskriver hur omställningar i samhället och konstuppfattningen har inverkat på vad som har införlivats med samlingen.

EMMAs egen samling, f.d. Esbo stads samling är störst och äldst bland samlingarna. Esbo kommun började samla konst – först för folkskolorna – redan på 1950-talet. Sedan dess har antalet verk utökats till ca 2 500, av vilka ca hälften för närvarande är placerade i offentliga lokaler i stadens ämbetsverk och inrättningar samt utomhus. Samlingen innehåller huvudsakligen modern, efterkrigstida konst samt nutidskonst och glimtar också av internationell, särskilt nordisk konst.

Utställningen visar ca 220 utvalda verk. En del kommer från ämbetsverk där de varit deponerade, en del har varit i förvar. I materialet ingår målningar, skulpturer, grafik, foton, installationer, och mediekonst.

I utställningen ingår också en historisk del som beskriver hur EMMAs samling uppkom och hur riktlinjerna har förändrats under decenniernas gång. Den klargör hur samlingsarbetet har förändrats sedan museet grundades.

Utställningen visar 10 spjälskulpturer ur Raimo Utriainens konststiftelses samling, som är deponerad i EMMA. Verken, som består av raka metallister, är skulpturabstraktioner där formen skapas av kombinationen av raka och vridna samt genomskinliga och slutna ytor. Raimo Utriainen (1927–1994) var en monumentalist som gjorde stora offentliga skulpturer, och utställningen visar miniatyrmodeller av flera av hans offentliga skulpturer.

Osmo Valtonens konstsamling donerades till EMMA 2008. Utforskaren av rörelse och tid, den kinetiska ljuskonstens pionjär Osmo Valtonen (1929–2002) har blivit känd för sina sandritare, tekniska apparater som hypnotiskt ritar sin egen fåra i sanden. Utställningen på EMMA visar en sandritare samt en konstruktion med en skopa vars sinnrika strukturer ger upphov till fascinerande och ständigt skiftande former.

Kyösti Kakkonens konstsamling, som fortlöpande utökas, har likaså deponerats på EMMA. Affärsmannen Kyösti Kakkonen är en känd konstsamlare som också har en av Finlands mest betydande samlingar av glas och keramik. I början av 2000-talet inledde Kakkonen insamlandet av en internationell konstsamling som huvudsakligen består av målarkonst. Ur samlingen visas tio verk, ny internationell konst samt finländsk nutidskonst.

Nordea Bank Finland Abp:s samling är en del av den s.k. Kourisamlingen. Ekonom Pentti Kouri (1949–2009) sammanställde under 1980-talet en betydande samling internationell nutidskonst som överfördes som garanti för skulder till Postbanken och vidare i mitten av 1990-talet till Undervisningsministeriet. I samband med att samlingen såldes kom en del av verken i Nordea Bank Finland Abp:s ägo. Sju av dessa verk deponerades i EMMA 2005. Ett av dem visas på utställningen.

Ur museipedagogikens samling

Konstpaketet

presenteras utställningen Bland djur i verkstaden Ilme med särskild inriktning på barn. Konstpaketet består av över hundra föremål och konstverk med anknytning till olika tidsperioder och världsdelar. Konstpaketet används i projekt, verkstäder och guidningar där föremålen anknyter till det aktuella temat antingen tidsmässigt eller tematiskt.