Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

13.11.2013 - 02.03.2014

Ja / Nej / Borta: En samling verkligheter

I utställningen, som studenterna vid magisterprogrammet CuMMA vid Aalto-universitetet har kuraterat, granskas EMMAs samling, dess förflutna och framtidsutsikter. Blicken riktas mot verk som finns placerade runt omkring i Esbo, samt mot verkens omgivning. Vem upplever dessa offentliga verk och hur? I fokus står speciellt verk som på ett eller annat sätt är osynliga för den stora allmänheten, då de är placerade i till exempel kontor.

Esbobor som tillbringar tid bland verken får sina röster hörda i intervjuer som ljuddesigner Ari-Pekka Leinonen har sammanställt till en helhet i utställningen. Temat har också utforskats av Freja Bäckman och konstnärskollektivet Wir Spielen, som i verkstäder och ett samfundskonstverk i utställningen uppmanar Esbobor att reflektera över sitt förhållande till konstverken och det offentliga rummet.

En stor karta över offentliga konstverk i Esbo visas i utställningen. Den är resultatet av ett samarbete mellan Freja Bäckman och grafiska formgivaren Stefania Passera. Kartan ingår också i en publikation som ges ut i januari 2014. Publikationen behandlar det offentliga rummet i Esbo och innehåller texter av stadsgeograf Elina Eskelä, konstnär Saara Hannula och stadsaktivist Vesa Korkkula. Deras artiklar utmanar läsaren att se stadsrummet med nya ögon. Texterna kan läsas här redan nu:

Elina Eskelä: Möten mellan stadsbor

Saara Hannula: Tre steg mot det offentliga rummet

Vesa Korkkula: Tankelandskap

CuMMA (Curating, Managing and Mediating Art) är ett magisterprogram i kuratering och utställningspedagogik vid Aalto-universitetet.

Utställningen JA / NEJ / BORTA – En samling verkligheter visas på EMMA 13.11.2013 – 2.3.2014