Espoo Museum of Modern Art

Jorma Puranen: Sixteen Steps to Paradise 8, 2008, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum
Jorma Puranen: Sixteen Steps to Paradise 8, 2008, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum

29.09.2010 - 09.01.2011

Jorma Puranen

Utställningen som presenterar Jorma Puranens (f. 1951) verk från åren 1992-2010 är delvis retrospektiv. Drygt 50 verk ur olika bildserier finns utställda. Verken är kromogena färgavdrag och svartvita fotografier.

Fantiserad hemkomst är ett mångårigt projekt och resultatet av många sammanträffanden och arbetsskeden. Motivet för serien är porträtt av samer avbildade på glasnegativ som Jorma Puranen hittade i Musée de l´Homme’s arkiv i Paris. Bilderna är tagna av fotograf G. Roche, som av den franske fursten Bonaparte avlönades som fotograf i samband med en expedition till Lappland år 1884. G. Roches fotografier var försedda med uppgifter om vem bilden föreställde, vilket var viktigt för Puranen. Han noterade att han kände människor vars förfäder var avbildade på fotografierna. Han beslöt förverkliga en fiktiv hemkomst för porträtten och att återföra bilderna i sitt ursprungliga landskap. Han fotograferade bilderna på nytt, gjorde ett filmavdrag, grundade de genomskinliga porträtten på akrylskiva och skapade av dem en installation i ett fjällandskap.

I likhet med bilderna av samer har det mångdelade verket Where Compasses All Go Mad sin grund i en arktisk bildsamling. De samiska bilderna hade anknytning till identitet och frågor kring politik och kolonialism. I det ifrågavarande verket satte Puranen däremot fokus på något mera allmängiltigt, en historisk aspekt på forskningsexpeditioner och erövringar.

I serien Shadows, Reflections har Puranen fotograferat gamla borgerliga porträttmålningar med avsikt att väcka de avporträtterade personernas förflutna till liv. Bilderna blev på sätt och vis visuella symboler med en kulturell innebörd. De första fotograferingarna för serien gjorde Puranen redan 1991 i Sinebrychoffs konstmuseum i samband med ett annat projekt. När han vandrade omkring i museets salar väcktes hans intresse för det ljus och den sidobelysning som avspeglade sig på porträttmålningarnas yta

I serien Sixteen Steps to Paradise intresserar sig Puranen för skuggan och dess reflex, han ville få också det egentliga objektet med på bilden, t.ex. en trädgren, dess skugga och dess återspegling. Han fotograferade verken genom blanka, svartmålade akrylskivor som han förde ut i trädgården, sexton steg ifrån hemdörren. Puranen fortsatte fotografera denna serie ännu i somras.

Icy Prospects är den sista serien som avbildar ett nordligt landskap. De är bilder från ett arktiskt landskap, där landskapet möter en avspegling av landskapet. Verken påminner om 1800-talets romantiska historiemåleri. Namnet på serien härstammar från berättelser om arktiska forskningsexpeditioner och från turister som reser till Nordkap och förundrar sig över landskapet som öppnar sig inför dem.