Espoo Museum of Modern Art

Shirin Neshat: Possessed, 2001. EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum
Shirin Neshat: Possessed, 2001. EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum

25.08.2017 - 14.01.2018

Mediekonst med publiken som kurator

Höstens program har röstats fram av publiken. De tre mediekonstverk ur Saastamoinenstiftelsens samlingar som fått mest röster visas under hösten 2017. De konstverk som visas är Hannaleena Heiska, Ridestar (2010), Santeri Tuori, Skog (2009) och Shirin Neshat, Possessed (2001).

Hannaleena Heiska, Ridestar, 2010, längd 00:03:12.

Hannaleena Heiska (född 1973) har gett huvudrollen i verket till en häst. Musiken och den rörliga bilden skapar tillsammans en målerisk och känslosam bild av en häst. Verket handlar om desperat kärlek, stora känslor och eskapism, det vill säga verklighetsflykt. Musiken är arian ”Ah! Non mi ridestar” ur operan Werther av Jules Massenet.

Bildkonstnären Hannaleena Heiska arbetar med målning, teckning, video och installation. Hon är intresserad av tankegångar kring mänsklighet, existens och verklighet. Hon låter sig också inspireras av det okända – de medvetandenivåer som vi inte alltid ens märker. Heiskas verk är en kombination av verklighet och fantasi, gärna med djur och djurassociationer som tema.

I sina målningar tar Heiska fasta på rörelsen, de inre spänningarna och dynamiken. Hon började arbeta med videokonst vid sidan av målning redan under studietiden på Bildkonstakademin. Hennes strävan i videokonstverken är densamma som i målningarna: att närbilden av objektet är som att titta på enskilda penseldrag.

Hannaleena Heiska har deltagit i flera utställningar i Finland och utomlands. Videoverk av henne har visats på medie- och filmkonstfestivaler i Europa. Hon har samarbetat med EMMA bland annat i föreställningen Jälki (Spår) som kombinerade dans, performance och bildkonst.

Santeri Tuori, Skogen (grönska 1), 2009, längd 00:06:54.

Santeri Tuori (född 1970) har med nutidskonstens metoder skapat en ”landskapsmålning”, som öppnar upp till en multisensorisk återgivning av skogen. Hörsel, syn och fysiska impulser ger betraktaren en total sinnesupplevelse av skogen. Verket har en trollbindande och meditativ, nästintill hypnotisk verkan. Här-och-nu blir en handgriplig upplevelse i betraktelsestunden.

Santeri Tuori är en framstående finländsk foto- och videkonstnär som tar sig an genren som porträtt och landskap med nutidskonstens medel. Han associerar till historiska konsttraditioner samtidigt som han ifrågasätter dem. I många av sina verk kombinerar han stillbilder och rörliga bilder och lägger dem lager på lager.

Tuori väljer ett objekt som han fotograferar gång på gång från samma ställe. Ibland fusionerar han bilderna med ett bildbehandlingsprogram, ibland projicerar han videobild över foto. Resultatet är finstämt, estetiskt och minutiöst. Genom Tuoris multisensoriska och intensiva videokonstverk blir betraktaren varserörelse, förändring och tidens flykt. I sina verk skapar han rum där även betraktaren är närvarande.

Santeri Tuori har deltagit i flera utställningar i Finland och utomlands, och verk av honom finns i många offentliga och privata konstsamlingar. EMMA visade en utställning av Santeri Tuori 2009.

Shirin Neshat, Possessed, 2001, längd 00:09:30.

Shirin Neshat (född 1957) har skapat ett verk om en kvinna som rör sig på gränderna i en stad i Iran. Hon är inte iklädd chador, ett ytterplagg som täcker ansiktet, trots att hon enligt islamsk lag borde vara det. Verket beskriver en kvinnas individuella lidande som i folkmassan urartar till offentligt och politiskt kaos där individens ursprungliga känsla faller i glömska. Neshat studerar i sina alster frågeställningar kring bland annat individens frihet och socialt förtryck.

Shirin Neshat är en iransk konstnär bosatt i USA. I sin konst beskriver hon den muslimska kvinnans liv, en värld bakom slöjan. Hon skapar möten mellan bland annat det västerländska och islam, det feminina och det maskulina, individualism och kollektivism samt tradition och nytänkande.

Neshat är uppvuxen i Iran, men hon flyttade på 1970-talet till Los Angeles för att studera. Hon reste första gången tillbaka till Iran först 1990 då landet efter revolutionen omskapats till en islamisk republik. Revolutionen och dess konsekvenser för kvinnors liv hade en stor inverkan på Neshats konstnärskap.

Neshat arbetade först med svartvita fotografier och övergick till videokonst i slutet av 1990-talet. På 1990-talet etablerade hon sig också på den internationella konstscenen. Verk av Shirin Neshat har visats på flera internationella utställningar och biennaler, och hon räknas till 2000-talets framstående videokonstnärer.

En utställning av fotografier och videokonstverk av Shirin Neshat var EMMA:s invigningsutställning 2006.