Espoo Museum of Modern Art

Salla Tykkä: Lasso, 2000, Saastamoinenstiftelsens konstsamling
Salla Tykkä: Lasso, 2000, Saastamoinenstiftelsens konstsamling

06.06.2007 - 26.08.2007

Moving Portraits

Under sommaren visas i EMMAs mediautrymmen verk av starka kvinnliga mediakonstnärer Salla Tykkä, Eija-Liisa Ahtila och A K Dolven.

Eija-Liisa Ahtila: Bönestund, 2005

14 min 12 sek

Bönestund är en kort berättelse om tillgivenhet och om döden. Verket baserar sig på konstnärens egna livserfarenheter och berättar via händelser i anslutning till en hunds död om dödens inträde i huset och om sorgeprocessen. Händelserna får sin början i ett vintrigt New York och slutar i Benin i Väst-Afrika.

Salla Tykkä: Lasso, 2000

Salla Tykkä: Lasso, 2000. 3 min 48 sek

Lasso är första delen av trilogin Cave (2003). Trilogin följer tre olika faser i en ung kvinnas liv under hennes uppväxt från barn till vuxen, samt hennes förhållande till det motsatta könet. Lasso berättar om begär, förälskelse, avstånd och empati.

A K Dolven

A K Dolven:

between the morning and the handbag, 2002. 4 min13 sek

4 min at 2 am 22 of July 2003, 2004. 4 min

Survivors at the lake, 2005-2006. 1 min 43 sek

Norskan A(nne) K(atrine) Dolven, bosatt i London och Lofoten, är en av de mest kända kvinnliga konstnärerna i Norge. Hennes produktion omfattar målningar, filmer och videokonstverk. Dolvens verk kan betraktas som stilleben, vilka elegiskt tolkar tidens gång.