Espoo Museum of Modern Art

Olafur Eliasson: The volcano series, 2012.
Olafur Eliasson: The volcano series, 2012.

08.02.2017 - 21.05.2017

Olafur Eliasson: Pentagonal landscapes

Den dansk-isländske konstnären Olafur Eliasson har skapat Saastamoinenstiftelsens nyförvärv Pentagonal mirror tunnel enkom för EMMA. Med anledning av detta presenterar museet även projektet Pentagonal landscapes som bygger på Eliassons verk.

Nutidskonstnären Olafur Eliasson utforskar relationen mellan människan och hennes omvärld. I Eliassons konstnärskap återfinner man starka naturupplevelser, som han återger med olika tekniska medel. Många av de verk som ingår i projektet har tillkommit under de sex senaste åren. Centrala komponenter i projektet är ljus, optik, speglar, arkitektur, inriktning och landskap. EMMA har planerat projektet Pentagonal landscapes i en nära dialog med Studio Olafur Eliasson. Det är en fortsättning på EMMAs presentationer av nutidskonst genom olika perspektiv på högaktuella teman.

Olafur Eliassons konstnärskap omfattar ett brett spektrum – installation, målning, skulptur, fotografi och film. Sedan 1997 har han haft soloutställningar på världens främsta konstmuseer, som Museum of Modern Art i New York och Tate Modern i London, samt på Venedigbiennalen. Till Eliassons offentliga konstprojekt hör The New York City Waterfalls, 2008, Cirkelbroen, Köpenhamn, 2015, och Ice Watch, med smältande isberg som transporterades från Grönland till Köpenhamn 2014 och till Paris 2015 med anledning av klimatkonferensen COP 21.

År 1995 grundade Eliasson en studio i Berlin. Den är ett oumbärligt element i hans konstnärliga skapande och sysselsätter flera experter. Bland studions cirka nittio medarbetare finns arkitekter, assistenter, konsthistoriker, arkivarier och kockar. År 2014 grundade Eliasson och arkitekten Sebastian Behmann konst- och arkitekturbyrån Studio Other Spaces som arbetar med interkonstnärligt och experimentellt byggande och verk för offentliga rum. Tillsammans med ingenjören Frederik Ottesen har Eliasson det globala projektet Little Sun, som levererar solcellslampor och -laddare till samhällen som saknar fast elnät.

Relaterat innehåll