Espoo Museum of Modern Art

Sarah Morris: Mäntyjä, 2017. © Ari Karttunen / EMMA
Sarah Morris: Mäntyjä (detalj) 2017. © Ari Karttunen / EMMA

21.06.2017 - 07.01.2018

Sarah Morris

Konstnären Sarah Morris fattade tycke för Hagalund i Esbo och inspirerades av arkitekturen i WeeGee-huset till att skapa en 30 meter lång väggmålning för utställningslokalen på EMMA. Utställningen visar även tre konstfilmer av Morris samt målningar från serien Rio.

Den brittiska (numera i USA bosatta) målaren och filmaren Sarah Morris har rönt stort intresse runtom i världen de senaste åren. Hon är känd för sina abstrakta målningar med ett slagkraftigt och färgmättat grafiskt uttryck och inslag av arkitektoniska element.

Konstnären Sarah Morris fattade tycke för Hagalund i Esbo och inspirerades av arkitekturen i WeeGee-huset till att skapa en 30 meter lång väggmålning för utställningslokalen på EMMA. Saastamoinendtiftelsen har stött produktionen av väggmålningen. Endast en gång tidigare har hon skapat en lika stor målning för en specifik lokal. Morris personliga filmer kan beskrivas som psykologiska porträtt av städer.

I utställningen på EMMA ingår utöver det platsspecifika konstverket de tre filmerna Points on a Line (2010), Chicago (2011) och Rio (2012) samt målningar från serien Rio.

  • Sarah Morris: Mäntyjä, 2017, © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • Sarah Morris: January 2014 [Rio], 2014, Courtesy of the Artist and White Cube
  • Sarah Morris, ABI (RIO), 2013, Saastamoinenstiftelsens konstsamling