Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

13.10.2006 - 07.01.2007

Ruter knekt

Ruter knekt är en avantgardistisk konstnärsgrupp som grundades i Ryssland 1910. Gruppens uppkomst anknyter till primitivismen inom den västerländska konsten i början av 1900-talet, en rörelse som ville ge konsten nya krafter.

Vid den tiden var intresset för främmande kulturer stort också i Ryssland. Konstnärerna inom det ryska avantgardet – konstens förtrupper – började söka inspiration också på närmare håll, bland det ryska folket, som motvikt till den västerländska modernismen. Namnet Ruter knekt är på ryska inte bara namnet på ett spelkort utan också ett uttryck för bedragare. Genom det säregna namnet ville man ironisera över de hävdvunna romantiskt symboliska namnen på konstnärsgrupper, och samtidigt över konventionella konstuppfattningar.

Under 1910-talet anslöt sig praktiskt taget alla avantgardister i Moskva till Ruter knekt. Gruppens sammansättning förändrades flera gånger och i utställningarna deltog också utländska konstnärer. Ändå förblev kärnan i gruppen trogen sina målsättningar under hela 1910-talet.

Ruter knekt hade som målsättning att återgå till det ursprungliga, äkta och ”ociviliserade” i den ryska folkkonsten. Man sökte inspiration hos folkkonstens enkla motiv, renodlade formspråk, ornamentik och klara färger. Där finns en laddad känsla och en direkthet som ofta färgas av humor eller ironi. Konstnärerna ville kombinera det oväntade – experimentera och söka gränserna för vad som kan och inte kan göras.

I gruppens utställningar deltog också konstnärer som avvek från den ursprungliga folkliga linjen, bl.a. utländska avantgardister och även ryska futurister, kubofuturister och suprematister. Ruter knekt framstod därför under 1910-talet som en lös och öppen takorganisation som inhyste de mest olikartade riktningar inom det ryska avantgardet.

Konstens förtrupp och det ryska folket

EMMAs utställning om Ruter knekt presenterar över 50 målningar av 14 konstnärer. Ca en tredjedel av verken är skapade av gruppens grundare Mihail Larionov och Natalia Gontjarova. Andra konstnärer som medverkar är David Burljuk, Alexandra Exter, Robert Falk, Pjotr Kontjalovskij, Alexandr Kuprin, Aristarh Lentulov, Kasimir Malevitj, Ilja Masjkov, Alexandr Osmjorkin, Ljubov Popova, Olga Rozanova och Vasilij Rozhdestvenskij. Utställningen presenterar också avantgardistiska bokillustrationer av Olga Rozanova. Illustrationerna är utlånade ur slaviska bibliotekets samling vid Nationalbiblioteket.