Espoo Museum of Modern Art

Santeri Tuori: Forest (Lush 1), 2009
Santeri Tuori: Forest (Lush 1), 2009

28.02.2009 - 17.05.2009

Santeri Tuori: Skogen

Santeri Tuori (f.1970) är en av de betydande unga konstnärerna inom finsk nutidsfotokonst. Tuoris senaste verk Skogen, som visas i EMMA, är en foto- och videohelhet som uppförs i fyra delar. För ljudplaneringen svarar Mikko Hynninen.

Skogen är fotad på Kökar i Ålands skärgård under de tre senaste åren. Bildobjekten är samma platser under olika årstider och väderleksförhållanden. Santeri Tuori beskriver sina objekt i samma stil som de tidiga landskapskonstnärerna men med nutidskonstens medel som talar till flera sinnen. Hörseln, synen och det fysiska är med i det som åskådaren upplever: åskådaren ser, känner och hör skogen.

I verket Skogen har Tuori samlat visuellt material och ljud i landskapet och förenat dem. Verket är en naturlig fortsättning på Tuoris tidigare produktion där han undersökte förenandet av bild och rörelse. I en del av verken har fotot skrivits ut på fotopapper, ramats in och videobilden projiceras på det. I de stora projektionerna har videobilden och fotot förenats i ett redigeringsprogram. I rum med olika karaktär betraktas samma motiv ur olika synvinklar. Lika viktig som själva projektionerna är deras förhållande till rummet och ljudlandskapet.