Espoo Museum of Modern Art

Tapio Wirkkala: Virvel, 1954, Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelses samling
Tapio Wirkkala: Virvel, 1954, Tapio Wirkkala Rut Bryk Stiftelses samling

14.10.2009 - 10.01.2010

Tapio Wirkkala: Skulptör

Utställningen fokuserar för första gången helt på formgivaren, akademiker Tapio Wirkkalas skulpturkonst. Tyngdpunkten ligger på hans unika skulpturer av flygplansfaner, som blivit internationella symboler för finsk modernism. Utställningen presenterar också Wirkkalas trä-, glas- och akrylskulpturer, fåglar utförda i trä och olika metaller samt keramik (Suokurppa-serien), tävlingsskisser för offentliga skulpturer samt teckningar utförda av konstnären.

Tapio Wirkkala inledde sin konstnärliga bana som skulptör, och utställningens första träreliefer och -skulpturer härstammar från 1930-talet. Efter krigsåren frångick konstnären den traditionella skulpturkonsten. Vid sidan av övrig verksamhet började han på 1950-talet utveckla ett helt nytt förhållande till och en ny teknik inom bildhuggeriet. Resultatet blev de också globalt sett unika fanerskulpturer, i vilka konstnären på ett fascinerande sätt kombinerat form och rörelse på flygplansfanerets levande, tätt linjerade yta. Skulpturerna företrädde ett ovanligt rent abstrakt skulpterande under en tid då den offentliga skulpturkonsten gynnade stel monumentalitet och hjältestatyer. Redan i början av 1950-talet väckte fanerskulpturerna uppmärksamhet på internationell nivå. Dessa skulpturer lyfte fram Wirkkala som pionjär inom den abstrakta skulpturkonsten i Finland.

Den största av fanerskulpturerna, den nio meter breda Ultima Thule som färdigställdes till världsutställningen i Montreal 1967, fick sitt ursprung i en upplevelse i Lemmenjokidalen i Lappland. Verket är utställt i EMMA.

Wirkkala ville inte själv dra gränser mellan sin skulpturkonst och formgivandet. På utställningen ses också några av hans mest kända designprodukter, vilka visar prov på kopplingen mellan olika formteman och skulpturkonsten.

Tapio Wirkkala (1915-1985) föddes i Hangö och gick i skola i Töölön yhteiskoulu i Helsingfors. År 1936 utexaminerades han som dekorationsskulptör från skulpturlinjen vid Centralskolan för konstflit. I början av sin karriär gjorde han traditionella skulpturer på beställning och verkade även som grafiker. Känd för den stora allmänheten blev Wirkkala efter att ha vunnit Iittalas tävling i glasdesign 1946. Redan följande år segrade han i Finlands Banks planeringstävling för nya sedlar. Tapio Wirkkala är också känd som en mycket mångsidig konstnär: som formgivare i glas, trä, porslin, metall och plast, som utställningsarkitekt och grafiker.

Tapio Wirkkala var gift med keramikkonstnär Rut Bryk. Av barnen är Sami Wirkkala inredningsarkitekt och Maaria Wirkkala konstnär. Wirkkalas och Bryks konstnärliga arv förvaltas av Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk. Största delen av verken på utställningen härstammar från denna stiftelses samling.