Espoo Museum of Modern Art

SEB & EMMA, Sari Palosaari. © Ella Tommila / EMMA
SEB & EMMA, Sari Palosaari. © Ella Tommila / EMMA

03.02.2020 - 23.04.2020

Visas på SEB: Sari Palosaari: On The Cusp of The Still Untitled

Sari Palosaaris nya verken On The Cusp of The Still Untitled (2020) består av stenar som med tiden spricker liksom av sig själv. Sari Palosaaris installation visas som en del av SEB:s och EMMAs serie med nya samlingsverk som visas första gången i SEB:s entréhall.

Sari Palosaari (s. 1975) är en bildkonstnär från Helsingfors som ofta arbetar med föremål som hon hittar i sin näromgivning. Hon bearbetar dem sparsamt genom att lyfta fram föremålets och materialets egna särdrag. On the cusp of the still untitled består av mässingsföremål, en plan mässingsyta och natursten – karakteristiska element i Palosaaris produktion.

I sitt verk har Palosaari använt stenar som med tiden spricker liksom av sig själv. Sprickningen orsakas av snigeldynamit som sväller inuti stenen och genom sitt växande tryck till sist får den att spricka. Tidpunkten för sprickningen kan inte förutses eller kontrolleras, den sker då den sker.

Som ett resultat av samarbetet mellan SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) och EMMA visas nya verk ur EMMAs samlingar i SEB:s entréhall. En ledande tanke i SEB:s verksamhet är att kreativitet, innovativitet och modet att se världen med andra ögon bildar nyckelfaktorer då vi bygger en bättre värld. EMMA åter är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser framsprungna ur konstens kraft. Museet vill visa konst på ställen där människor rör sig och lever sina liv.

SEB, Södra esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Öppen vardagar kl. 9–16, ring på dörrklockan/summern.
Fritt inträde

Relaterat innehåll