Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

28.09.2011 - 08.01.2012

Yang Fudong – Utopi och Verklighet

Yang Fudong är en av de framstående konstnärer inom kinesisk nutidskonst som specialiserat sig på rörliga bilder. Hösten 2011 presenterar EMMA fyra av Fudongs videoverk, East of Que Village (2007) och tre delar ur serien Seven Intellectuals in Bamboo Forest (2005-2007).

Yang Fudong anses vara en av de mest talangfulla företrädarna för kinesisk video- och filmkonst. Han är en mästerlig tolkare, vars kameraarbete kännetecknas av en näst intill magisk skönhet. Det representerar en speciell kinesisk estetik, som också har anknytning till västerländsk modernism. Fudong är känd för tidlösa och nästan drömlika tolkningar, i vilka han studerar relationer mellan människor och deras historier. Flera av Fudongs verk fokuserar på den nya generationens problem och på den insikt som den kinesiska samhällsutvecklingen och materialismen har väckt i landet. Numera lever och arbetar Yang Fudong i Shanghai.

Seven Intellectuals in Bamboo Forest (del 3,4,5)

Seven Intellectuals in Bamboo Forest baserar sig på en gammal kinesisk berättelse från Wei- och Jindynastierna, som handlar om sju berömda taoistiska konstnärer och diktare. I Fudongs verk är människorna medvetna om traditioner, värden och barlasten från det förgångna.

De olika delarna av verket följer med sju ungefär tjugoåriga nutida kinesers intellektuella liv. Inspelningsplatsen för den första delen är Gula berget (Yellow Mountain), som har en betydelsefull ställning i den kinesiska målarkonstens historia. Fudong är intresserad av identitetens utformning, som han i den första delen framställer med hjälp av myter, personliga minnen och erfarenheter. I den andra delen diskuterar gruppen kärlek och sexualitet. I de delar som nu visas i EMMA (del 3-5) lämnar gruppen staden och beger sig ut på landsbygden, till verkligt lantarbete. Man arbetar på dagen och vilar på kvällen (del 3). Gruppens färd fortsätter ut till en liten ö (del 4). Medlemmarna uppskattar havet och vill leva ostörda och isolerade på sin ö. Detta liv är kanske ändå en utopi. Med nya erfarenheter återvänder gruppen till staden och verkligheten (del 5). Gruppen bildar fortfarande ett ungdomskollektiv, men är till tänkesättet ett kollektiv för framtiden och det okända.

Del 3

35 mm b&w film överflyttad på DVD, 53 min, 2005

Del 4

35 mm b & w film, överflyttad på DVD, 70 min, 2006

Del 5

35 mm b&w film, överflyttad på DVD, 91 min, 2007

East of Que Village, 2007

(6 kanaler, svartvit, 20 min, 50 s)

Verket fokuserar på känslor av isolering och förlust, som man på olika håll upplever på landsbygden i dagens Kina: samfund splittras, traditionella byar smälter samman med omkringliggande stadscentra, och kampen för näringen övertar en central roll. Fudong beskriver den kinesiska landsbygden, dess dagliga kamp för överlevnad mitt i den ökande urbaniseringen.

Verkets bildvärld utgörs av ett kyligt nordkinesiskt landskap, en by i provinsen Hebei, där en hop av bybornas vakthundar kämpar för sin överlevnad. Den vintriga byn, ödslig och frånstötande, utgör miljö för hundarnas kamp på liv och död. Den lokala befolkningen sysslar med sitt och personernas uppgift i verket är att avspegla kampen mellan hundarna.

Det poetiska verket är en metafor för känslan av isolering och ödeläggelse som konstnären ser i det nutida samhället. Verket ifrågasätter arbetets värde i dagens Kina och lyfter fram önskningar som människorna har beträffande sitt eget liv. Detta är troligen det mest personliga av Fudongs arbeten, där han också öser ur sina egna barndomsminnen om problem och känslor i anknytning till livet på landsbygden.

Yang Fudongs konst kännetecknas av en sublim, filmisk berättarstil och hans verk har till och med jämförts med Ingmar Bergmans och Andrei Tarkovskis filmer.