Espoo Museum of Modern Art

Visuellt uttryck: Ilona Ilottu / Dog Design. I bakgrunden en detalj av Lars-Gunnar Nordströms verk Komposition, 1980-talet.
Visuellt uttryck: Ilona Ilottu / Dog Design. På bakgrunden en detalj av Lars-Gunnar Nordströms verk Komposition, 1980-talet.

01.03.2023 - 28.01.2024

Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet

EMMA presenterar Yrjö Kukkapuro (f. 1933), en person som länge har haft stort inflytande på finsk formgivning. Kukkapuros produktion är färggrann, fantasifull och utnyttjar experimentella former. Utställningen Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet som arrangeras under formgivarens 90 års jubileumsår lyfter vid sidan av hans egen ikoniska produktion också fram hans stora och långvariga inspiration – konsten.

Det magiska rummet lyfter fram parallellerna mellan Kukkapuros formgivning och den moderna och postmoderna konsten. Kukkapuros största inspiration var hans hustru, konstgrafikern Irmeli Kukkapuro (1934–2022). Sättet utställningen visas på bygger på konceptet Det magiska rummet (Magic Room) som Kukkapuro utvecklade på 1980-talet och där möblerna visades med hjälp av olika konstruktioner och belysning i stil med installationskonsten.

Vid sidan av Yrjö Kukkapuros produktion ses på Det magiska rummet verk av formgivarens samtida och nutida konstnärer: Timo Aalto, Jacob Dahlgren, Beryl Furman, Esa Laurema, Vladimir Kopteff, Kristian Krokfors, Irmeli Kukkapuro, MattiKujasalo, Jussi Niva, Lars-Gunnar Nordström, KristiinaNyrhinen, Tarja Pitkänen-Walter, Airi Snellman-Hänninen, Mari Sunna och Osmo Valtonen.