Espoo Museum of Modern Art

Utställningen The Men Who Fell from Earth är full av målarkonstens energi

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

Jonathan Meeses, Daniel Richters och Tal R:s utställning lyfter fram neoexpressionismens målartradition. Dessa tre förnyare av målarkonsten visas för första gången i denna skala i Finland.

Utställningen The Men Who Fell from Earth sammanför tre centrala, trendskapande målare av vår egen tid: Jonathan Meese, Daniel Richter och Tal R. I detta unika samarbetsprojekt presenteras en installation, spontana målningar och ett videoverk som konstnärerna har gjort tillsammans. Kring den gemensamma delen av utställningen har fördjupade överblickar över varje konstnärs senaste produktion också sammanställts.

Utställningens namn hänvisar till Nicolas Roegs film från 1976, The Man Who Fell to Earth, som fått kultstatus. Filmens teman: den ekologiska krisen, misstron mot främlingar, den allt överskuggande kommersialismen och frågorna kring att vara människa och mänsklig är alltjämt aktuella. Konstnärstrion iakttar ändå världen och dess allvarliga tillstånd med absurd humor, lekfullhet och performativitet.

Läs mera