Espoo Museum of Modern Art

Bildkonstnär Katarina Reuter tilldelas Finlands konstakademis pris

Finlands konstakademis pris som inrättades år 2013 har delats ut för femte gången. Pristagare år 2022 är bildkonstnären Katarina Reuter. Konstpriset består av ett penningpris på 25 000 euro, en utställning på EMMA och en konstnärspublikation.

Prisnämnden karakteriserar sitt val på följande sätt: ”Katarina Reuters skickligt utförda verk manifesterar en stillhet som inte ges så mycket uppmärksamhet i dagens samtidskonst – ett tyst och dröjande betraktande av motivet och en fokusering på detaljerna. Förutom att Reuter redan i flera års tid kompromisslöst har avbildat naturen lyfter hennes konst också fram frågor om vår relation till naturen, om naturens mångfald och om de mikrovärldar den gömmer – frågor som just nu är oerhört viktiga. Sättet på vilket Reuter bygger upp sina verk förenar hennes produktion med målarkonstens klassiska tradition, samtidigt som det presenterar ett helt eget uttryck för att tolka och uppleva omgivningen. 

Bildkonstnären Katarina Reuter (f. 1964) har tagit examen vid Bildkonstakademin (år 1988). För tillfället arbetar konstnären på landsbygden i Raseborg, omgiven av naturmotiv. Katarina Reuter är känd för sina avbildningar naturens, närmiljöns och småkrypens världar, uppbyggda med finkänsliga och precisa penseldrag. Verken är mångbottnade, fantasieggande och flertydiga.

  • Katarina Reuter, Målningar från ett rum nro 1, 2020. Oljefärg på duk, 20x35cm. © Aukusti Heinonen

  • Katarina Reuter, I ett annat liv, 2021. Oljefärg på duk, 30x25cm. © Aukusti Heinonen

  • Katarina Reuter, Vakt, 2017. Oljefärg på duk, 216x438cm. © Aukusti Heinonen

  • Katarina Reuter, Den kommande morgonen, 2020. Oljefärg på duk, 40x60cm © Aukusti Heinonen

  • Katarina Reuter, Målningar från ett rum nro 5, 2020. Oljefärg på duk, 25x35cm. © Aukusti Heinonen

  • Katarina Reuter, Målningar från ett rum nro 4, 2020. Oljefärg på duk, 30x35cm. © Aukusti Heinonen

Finlands konstakademis pris som delas ut vartannat år tilldelas en konstnär som är på toppen av sitt skapande och vars verk väcker också internationellt intresse. EMMA har varit prisnämndens samarbetspartner ända sedan starten år 2013. De tidigare pristagarna som hållit utställningar på EMMA är Aaron Heino, Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa och Outi Pieski. Esbo stad ser det som meningsfullt att lyfta fram intressanta och aktuella samtidskonstnärer i Esbo och på EMMA, och att stöda konstpriset ekonomiskt. 

Pristagaren år 2022 har utsetts av en prisnämnd tillsatt av Finlands konstakademi, som i år bestod av Konstakademins ordförande, professorn i mediekonst Mauri Ylä-Kotola, konstgrafiker Johanna Pihlajamaa, konstmålare Erno Enkenberg, EMMAs museichef Pilvi Kalhama och Esbo stads kulturdirektör Susanna Tommila.

Läs mera