Espoo Museum of Modern Art

Birger Carlstedts verk Samhällsmaskineriet var konserverats i EMMAs utställningsutrymme

Birger Carlstedt och Erik Kråkström: Samhällsmaskineriet, 1964. © Ella Tommila / EMMA
Birger Carlstedt och Erik Kråkström: Samhällsmaskineriet, 1964. © Ella Tommila / EMMA

Samhällsmaskineriet-relief var donerat till EMMA-samlingen och nu konserveras verket i utställningsutrymme. Arbetet har visats på Svenska social- och kommunalhögskolan i årtionden och har blivit smutsigt och skadat på vissa ställen. Nu den konserverade reliefen är på visas i EMMAs utställningslokaler.

Samhällsmaskineriet är ett konstverk som konstnären Birger Carlstedt och arkitekten Erik Kråkström tillsammans planerade till Svenska social- och kommunalhögskolans nybygge vid Topeliusgatan i Helsingfors. Kråkström var byggnadens huvudarkitekt, och både konstverket och byggnaden blev färdiga 1964. Då byggnaden nu ska rivas har Samhällsmaskineriet tagits tillvara. Dess industriella estetik harmonierar väl med det av Aarno Ruusuvuori ritade WeeGee-huset som blev färdigt samma år. Det är också originellt tillskott till EMMA-samlingen där modernismen är en av tyngdpunkterna.

Samhällsmaskineriet är en målad monokromatisk relief som ursprungligen fanns i skolbyggnadens foajé invid den grönskande innergården. Det består av industriella gjutmodeller i trä som Kråkström tillsammans med sin assistent samlade in på Wärtsiläs industriområde i Hagnäs i Helsingfors.

Kråkström bad konstnären Birger Carlstedt komponera ett konstverk av gjutmodellerna. De två hade blivit bekanta på Notudden i Esbo där de bodde granne med varandra – Carlstedt i Villa Carlstedt, ritad av hans föräldrar. I Carlstedts produktion är Samhällsmaskineriet i sin egenskap av ett samarbetsverk exceptionellt.

Verket har varit konserverats i EMMAs utställningslokaler så att publikan kunde följa konservatorns arbete. Reliefen har under årtiondenas lopp blivit smutsig och delvis skadad. I konserveringen ingår därför bl.a. att rengöra ytan och fästa målfärgen på de ställen där den lossnat. Därtill ska verket genomgå en restaureringsmålning. Nu den konserverade reliefen fortsätta sitt liv som ett offentligt konstverk i staden.

Birger Carlstedt (1907–1975) och Erik Kråkström (1919–2009)
Samhällsmaskineriet
1964
relief (gjutmodeller i trä, målarfärg och spånskiva)
EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum

Konservator Viivi Vierinen städar Birger Carlstedts Samhällsmaskineriet. © Ari Karttunen / EMMA

Konservator Viivi Vierinen rengör lättnadsfärgen av Birger Carlstedts Samhällsmaskineriet. © Ari Karttunen / EMMA

Birger Carlstedt och Erik Kråkström: Samhällsmaskineriet, 1964. © Ella Tommila / EMMA

Läs mera